Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bygger purkefjøs i 9, 11 og 13 etasjer

I Kina spiser de gris. Fra høyhus

Rom med utsikt i niende etasje?

I mars ble svinekongressen “Fjorden Pigs” arrangert på Jægtvollen Fjordhotell på Inderøy. Der kunne doktor i griseavl og utviklingssjef i Felleskjøpet, Bjarne Holm, vise en ny type driftsbygning for purker som antakelig ikke kommer til Norge helt med det samme.

Hittil har selskapet Yangxiang, som kjøper genetikk fra Topigs Norsvin, bygd to sjuetasjers hus, to nietasjershus er under bygging og enda to 13 etasjers er under planlegging. Til sammen skulle det bli 58 000 purker, omtrent 10 000 flere purker enn i hele Norge.

Svinenettstedet Pig Progress fikk et sjeldent intervju med designeren av purke-høyhusene der han anonymt forteller hvorfor de bygger høyden i Kina, og det er to viktige årsaker; dyrehelse og effektiv bruk av arbeidskraft.

For i motsetning til hvordan vi i Vesten bygger svinefjøs, der ventilasjonsluft suges inn og blåses ut mer eller mindre i samme høyde, tar disse høyhusene inn lufta i bunnen og blåser den ut igjen 15 meter over øverste etasje. Hver etasje med 1000 purker har sitt eget luftinntak, og det er ingen miksing av luft eller dyr i mellom etasjene, og det samme gjelder de ansatte. Anlegget har også sin egen rånestasjon, så det eneste som går inn i hver avdeling er sæddoser. Smågrisene tas ut av etasjen de er født i etter avvenning og fôres frem ved et annet anlegg.

Annonse

Ideen er da at ved et sykdomsutbrudd vil det kunne begrenses til en enkelt etasje og ikke spre seg gjennom hele huset. For ytterligere biosikkerhet er det heller ingen andre svineprodusenter rundt dette anlegget, og all luft som går gjennom virusfilter og renses og kjøles gjennom luftkondisjoneringsanlegg.

Byggekostnadene skal ligge på 2000 dollar per purke, mens om de bygde på tradisjonelt vis ville kunne bygd for 1500 dollar per purke. Fordelen er at utbyggeren mener de kan redusere antallet ansatte fra 10 per 1000 purke og ned til 4 per 1000 purke. De første smågrisene ble levert i desember i fjor og avregningsprisen lå på 25 dollar per 10 kilos smågris.

Kina er verdens desidert største svineprodusent med nesten to tredjedeler av verdensproduksjonen. Hittil har den vært veldig lite organisert, i all hovedsak basert på noen få purker i bakgården, men mange bekker små gjør som kjent en stor Å og kineserne har i dag rundt 35 millioner avlspurker.

Neste artikkel

Duroc mot verdenstoppen