Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

CAE påvist i åtte geitebesetninger

Til tross for saneringsprogrammet Friskere geiter, dukket det opp flere tilfeller av virussykdommen CAE i norske geitebesetninger i 2021.

FRISKE: De fleste norske geiter er i dag friske og fri for CAE etter et omfattende saneringsarbeid, men smitterisikoen er fremdeles tilstede. Foto: Marie Hatlevoll
FRISKE: De fleste norske geiter er i dag friske og fri for CAE etter et omfattende saneringsarbeid, men smitterisikoen er fremdeles tilstede. Foto: Marie Hatlevoll

Overvåkingsprogrammet for lentivirus på sau og geit, kartlegger hvert år om det har dukket opp nye tilfeller av den alvorlige sykdommen mædi for sau, og den kroniske virusinfeksjonen caprin artritt/encefalitt (CAE) hos geit, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding. Begge sykdommene er kategorisert som Liste 2-sykdommer, som vil si at de er alvorlige, og at det er påkrevd systematisk bekjempelse.

Da Mædi dukket opp i Trøndelag sommeren 2019, etter mange års fravær, blei det derfor satt i gang et omfattende arbeid med smittesporing, prøvetaking, restriksjoner og overvåking. Sykdommen, som kom til Norge med importerte dyr på 60- og 70-tallet, har dukket opp i flere runder, og analyser av viruset fra 2019, kan tyde på at det stammer fra utbrudd tidlig på 2000-tallet.

Under overvåkingsprogrammet i 2021, blei det imildertid ikke funnet et eneste tilfelle av viruset, blant de 3123 sauebestningene som blei undersøkt. Kartleggingen fortsetter også ut 2022, og inkluderer samtlige besetninger i hele gamle Nord-Trøndelag.

FRISKERE: Overvåkingsprogrammet for Mædi fortsetter å rulle videre, men det er gledelig at ingen tilfeller blei påvist i 2021. Foto: Kristin Bergo
FRISKERE: Overvåkingsprogrammet for Mædi fortsetter å rulle videre, men det er gledelig at ingen tilfeller blei påvist i 2021. Foto: Kristin Bergo
Annonse

For geitesykdommen CAE, er det ikke like gode nyheter. Viruset har tidligere vært svært utbredt i hele landet, men gjennom saneringsprosjektet Friskere geiter, tok mer enn 600 geitebesetninger kraftige grep for å bli kvitt problemet mellom 2001 og 2014.

Selv om prosjektet i utgangspunktet var vellykket, finner veterinærinstituttet likevel CAE-tilfeller i noen få usanerte hobbygeitbesetninger hvert år, og innimellom i sanerte melkegeitbesetninger. Selv om det er et uttalt nasjonalt mål å utrydde sykdommen, er viruset derfor fremdeles tilstede i landet. Overvåkingsprogrammet for 2021 avdekket CAE i to geitebesetninger. I tillegg fikk ytterligere seks besetninger påvist viruset i fjor, utenom programmet.

– At sykdommen ble påvist i flere typer besetninger i ulike deler av landet i 2021 viser at dette fremdeles er en sykdom man bør ta på alvor og undersøke for ved mistanke, og at man bør være forsiktig med inntak av nye dyr i geitebesetninger, sier Annette Kampen, fagansvarlig for småfe ved Veterinærinstituttet, i pressemeldinga.

Neste artikkel

Avslutter kontrollprogrammet for BRSV/BCoV