Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

De beste svinebesetningene

Vinner første gang de fører Ingris-tall

Inn som ei kule på toppen av Ingris-statistikken til Norsvin er besetningen til Osmund og Oddlaug Birkeland i Vindafjord.
Inn som ei kule på toppen av Ingris-statistikken til Norsvin er besetningen til Osmund og Oddlaug Birkeland i Vindafjord.

– Vi har lagt oss i selen og ført tall på tilvekst på smågris for første gang. Og det gikk jo så det grein, sier Osmund Birkeland.

Oddlaug og Osmund driver smågrisproduksjon i Vikedal i Rogaland og er inne med ei kule på toppen av ingris-statistikken til Norsvin. Besetningen har en tilvekst på smågrisen fra avvenning til salg med 754 gram per dag. I tillegg har de en lav dødelighet på 0,7 prosent og en fôreffektivitet på 1,61 fôrenheter per kilo tilvekst.

Oddlaug og Osmund Birkeland produserer i overkant av 5000 SPF-smågris per år med en tilvekst på 754 gram per dag.
Oddlaug og Osmund Birkeland produserer i overkant av 5000 SPF-smågris per år med en tilvekst på 754 gram per dag.

– Ved avvenning veier vi x-antall kull med smågris og da er vi veldig påpasselig med at fordelingen mellom kull fra førstekullspurker og flerkullspurker skal være lik rekrutteringsprosenten. Smågris fra eldre purker er gjerne tyngre enn smågris fra ungpurker så vi må sørge for å få det rett, sier Osmund.

DELT FØRSTEPLASS PÅ PURKER

– Jeg har som mål at jeg alltid skal være til stede under bedekking, i tillegg til at jeg også har med enten en assistent eller en elev. Det handler mye om kontinuitet tror jeg, vi har to som jobber fast i grisfjøset her og det er kanskje litt forskjellig fra andre landbruksskoler, mener Gunnar Salberg Løe som er produksjonsleder i kombinertfjøset på Mære Landbruksskole.

Blant purkebesetningene er det delt førsteplass mellom Hanne og Olav Vold fra Ottestad i Hedmark og Mære Landbruksskole på Sparbu i Trøndelag. Begge besetningene produserer 33,7 beregna avvente per årspurke.

– Og så må jeg legge til at vi har et veldig godt fjøs i utgangspunktet og så har de nye purkene blitt veldig selvgående. Det er en god kombinasjon, mener Løe.

Besetningene har vært på lista over de ti beste besetningene tidligere, men det er første gangen de er på toppen Mære Landbruksskole har 16,2 levendefødte og 14,3 avvente per kull, mens Vold har 16,1 levendefødte og 14,5 avvente per kull. Ut fra dette har Vold 90,1 % overlevelse fra fødsel til avvenning og Mære 88,6 prosent overlevelse i samme periode.

Annonse

Begge besetningene har god grisingsprosent med 91,8 prosent og 89,9 prosent hos henholdsvis Mære og Vold. Vinnerbesetningene har 2,35 og 2,35 kull per årspurke. Vold har 0,8 flere avvente per årspurke i 2018 sammenlignet med året før. Mære har hatt en resultatforbedring på 1,0 beregna avvente per årspurke fra 2017.

FEMTE GANG PÅ SEKS ÅR

Det er ingen overraskelser på toppen av slaktegrisstatistikken der John Harald Johnsen fra Nesna i Nordland vinner for femte gang på seks år. SPF-grisene til Johnsen har i 2018 en daglig tilvekst på 1221 gram per dag, en fôreffektivitet på 2,29  FEn per kilo tilvekst og kjøttprosenten er 61,6%.

John Harald Johnsen (t.h) blir beste slaktegrisbesetning for femte gang på seks år.
John Harald Johnsen (t.h) blir beste slaktegrisbesetning for femte gang på seks år.

Det er en dødelighet på kun 0,3 %, og det er ingen kasserte blant slaktegrisene til Johnsen.  Toppbesetningen økte tilveksten med 35 gram per dag i 2018 sammenlignet med 2017.

ROMPA PURKERING PÅ TOPP

Rompa  Purkering, som har navet i Øyer i Oppland, er beste  purkering  i Ingris. Ringen har satellitter i Akershus, Hedmark og Oppland. I Rompa  produseres 30,2 beregna avvente per  årspurke, 2,30 kull per  årspurke, 15,0 levendefødte og 13,1 avvente per kull.

Purkeringen har også toppet lista over de beste ringene flere ganger tidligere. Rompa Purkering hevet resultatet i 2018 med 0,5 beregna avvente per årspurke sammenliknet med året før.

SATELLITT-VINNER I RYFYLKE

Sofie  Vestersjø  og Tom Dyrskog fra Årdal i Ryfylke og Rogaland er beste satellitt i  purkeringer. Besetningen har vært blant de beste satellittene flere ganger tidligere, men det er første gang den går helt til topps. Vestersjø  og Dyrskog oppnådde 1208 poeng med sine resultater, som er 15,5 levendefødte, 14,4 avvente per kull, 7,2 prosent tap fra fødsel til avvenning, og en total dødelighet inkludert dødfødte fram til avvenning på 13,4 prosent.

Besetningen har også svært gode resultater hos smågrisen etter avvenning og er tiende beste besetning med smågris. Satellittens smågris har gjennomsnittlig daglig tilvekst på 636 gram, fôrutnyttelse på 1,64  FEn  per kilo tilvekst og tap på 0,7 prosent.  Vestersjø  og Dyrskog er satellitter i Nes  Purkering

Neste artikkel

Har påvist aggressiv tørråtesmitte i potet i Troms