Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor er toetasjes dyrebiler bedre dyrevelferd

Større biler gjør det enklere å ta hensyn til enkeltdyras tilstand og behov, mener Animalia.

Fleksibilitet: Større biler gir større mulighet til å skille ulike dyr. Foto: Nortura
Fleksibilitet: Større biler gir større mulighet til å skille ulike dyr. Foto: Nortura

Både bønder og sjåfører har satt spørsmålstegn ved om transport av storfe i to høyder er forsvarlig og om dyrevelferden blir ivaretatt.

Fordelene større enn ulempene

Spesialveterinær i Animalia, Inge Midtveit, mener bilene med to etasjer har svært gode forutsetninger for å sikre gode dyrevelferd. Basert på etisk regnskap fra 2018 fra Nortura Malvik og Nortura Bjerka, der slike biler er tatt i bruk, samt erfaringer fra Sverige, hvor toetasjes biler er svært vanlig, konkluderer Animalia med at fordelene med bruk av slike biler er større enn ulempene.

– Utfordringen for dyrebilsjåfører som skal transportere storfe, er at dyra er ulike i vekt, kondisjon, hornstatus, kjønn og tilhører ulike sosiale grupper. Disse gruppene bør ikke blandes dersom dyrevelferden under transport skal være så god som mulig. For eksempel bør ikke ei tynn og litt svak ku stå sammen med yngre og sterkare kyr frå andre sosiale grupper, fordi det kan bli unødvendig stor påkjenning. Dyrebiler som kan ta storfe i to høyder har tre ekstra rom, noe som gjør det enklere for sjåføren å ta hensyn til dyras tilstand og transportere dem på best mulig måte. Man unngår ofte situasjoner der man må velge mellom å bryte regelverket eller å sette dyret igjen på gården. Det gir bedre dyrevelferd, bedre service og mer fleksibel transport. Når det gjelder beitetransport, så vil storfeprodusentene redusere både tidsbruk og kostnader fordi man kan transportere 12-14 ammekyr med kalvar på en tur med singel bil, skriver spesialveterinæren på Norturas egne sider.

Større ulykkesrisiko

Veterinæren innrømmer imidlertid at det også er negative sider ved å transportere storfe i to høyder.

– Tyngdepunktet blir høyere og risikoen for ulykker på veier med svake kanter og i rundkjøringer øker naturlig nok, men selv om svenskene har transportert med slike biler i stort omfang i mange år, har det ikke vært meldt om ulykker, sier Midtveit til Nortura.no

Han legger til at det også er grunn til å tro at transporttida øker med flere stopp per tur.

Annonse

– Men satt opp mot gevisten av betre plass og at dyra blir transportert med dyr som de passer sammen med, vil den økte transporttida bety lite for dyrevelferden. Det er viktigere med god kvalitet på transporten enn at det er kort, sier spesialveterinæren.

Ikke våtere og skitnere

Ifølge Midtveit er det vanskelig å vurdere om bevegelser under transport påvirker dyra som står i andre etasje, men ut i fra hva han har sett på kamera som filmer dyra, er det ingen eller svært liten grunn til å tro at det er noe særlig forskjell for dyra om de står oppe eller nede.

– Vi vet at storfe som blir utsatt for påkjenninger under transport skiter mer og våtere, slik at strø og gulv blir våtere, men vi har ingen holdepunkter for at dette er et større problem for dyr som har stått oppe, sier veterinæren.

Motstå fristelsen til å fylle opp

I de bilene som brukes i dag, er det 156 centimeters takhøyde både oppe og nede.

– Det er høyt nok til at luftsirkulasjonen over dyra blir tilstrekkelig og til at storfe i vanlige kategorier kan holde hodet i normal stilling. Det er stor variasjon mellom raser og dyr, så det finnes både okser og kyr som krever bedre takhøyde og da må sjåføren ta hensyn til dette, forklarer Midtveit.

På mange slakterier er det transportplanleggeren som setter opp turene.

– Det er viktig at disse ikke faller for fristelsen å fylle opp bilens kapasitet på alle turer, men har god dialog med sjåføren om hvordan kapasiteten kan utnyttes slik at fleksibiliteten kan utnyttes til dyras beste.

Neste artikkel

Styrelederen