Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Derfor kan kua få endret status i kukontrollen

Genotyping kan endre status for horn og fruktbarhetsdelesjon for mange kyr.

Med genotyping vil kyr og okser få en mye sikrere status for horn og fruktbarhetsdelesjon. Foto: Dag Idar Jøsang

Dyr kan få endret hornstatus og fruktbarhetsdeleson i kukontrollen de nærmeste dagene. Det skjer fordi genotyping som metode gir en sikrere status. Det skriver Geno.

Rundt om i landet finnes det en god del dyr som ikke har fått fastsatt genetisk hornstatus med den gamle metoden. Men etterhvert som dyr blir genotypet vil dette endre seg.

I praksis fører det til at en del dyr får endret status fra ukjent hornstatus til kjent hornstatus. De vil da enten få status som heterozygot kolla (kh), homozygot kolla (kk) eller homozygot horna (hh).

At et dyr er heterozygot kolla betyr at dyret har to ulike utgaver av et gen, med en kolla (k) og en horna genvariant (h). Tilsvarende er et dyr med like genvarianter homozygot, enten kolla (kk) eller horna (hh).

Annonse

Alle genotypede dyr får også fastsatt status for om de er bærere av fruktbarhetsdelesjonen, det vil si om de er bærer eller fri. Fordi den gamle testen hadde svakheter har et betydelig antall dyr fått endret statusen sin.

Fruktbarhetsdelesjon er en mutasjon som forekommer i de nordiske røde rasene. Mutasjonen kan for eksempel forklare at kyr med høy produksjon har vanskeligere for å bli drektige enn kyr som melker mindre. Ofte blir sammenhengen forklart med at en ku som produserer mye melk kommer i negativ energibalanse og derfor kommer senere i brunst, viser dårligere brunst og har vanskelig for å ta kalv.

Delesjon vil si at det er et sammenhengende område på et kromoson som er borte på grunn av en mutasjon.

Som verktøy i avlen har den nye versjonen av Geno Avlsplan gjort det umulig å planlegge kombinasjonen der både ku og okse er bærere. Men dette betinger at kua er genotypet. Dersom kua ikke er genotypet blir det sjekket om faren til kua er bærer. I så fall vil en slik u ikke bli kombinert med en okse som er bærer.

Men selv om testene er forbedret er de enda ikke feilfrie. Både testen for hornstatus og fruktbarhetsdelesjon har en feilmargin på 1-2 prosent. Feilmarginen vil gå ned etterhvert som Geno får inn detaljinformasjon for nye okser og embryokviger, og derfor kan statusen for enkelte genotypede dyr bli endret i kukontrollen framover.

Neste artikkel

Norges første SPF duroc