Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Disse fire øker mest

Hvilke kjøttferaser har størst tilvekst – i rekrutteringen? Og kan «nye» raser ta opp kampen mot de etablerte?

Her er de to kjøttferasene og de to gammelnorske kuraser som hadde størst framgang i fjor. En i prosentvis økning og en i antall. Fotomontasje: Norsk Landbruk
Her er de to kjøttferasene og de to gammelnorske kuraser som hadde størst framgang i fjor. En i prosentvis økning og en i antall. Fotomontasje: Norsk Landbruk

I antall er det charolais som øker mest, men i prosentvis økning er det dexter som er den suverene vinneren. Nå begynner det å bli god fart i avlen til rasen det går to på en av for charolais.

SÅ VIL KANSKJE NOEN STUSSE over bildene av to gammelnorske rasene, men den gode kjøttkvaliteten gjør at flere ønsker å ta vare på norske raser for kjøttet sin del. I storfekjøttkontrollen er det registrert seks norske raser: Sidet trønder- og nordlandsfe, telemarksfe, dølafe, østlandsk rødkolle, vestlandsk raudkolle og vestlandsk fjordfe, og de ble først registrert i 2015.

Sidet trønder- og nordlandsfe har den største populasjonen, og i 2020 var det registrert 750 mordyr i Storfekjøttkontrollen. Det var 94 flere enn året før, og i prosentvis økning utgjør det 14 prosent.

RASEN MED DET SVAKESTE utgangspunktet, vestlandsk raukolle, var den som prosentvis økte mest, med 26 prosent, men med vestlandsk fjordfe, telemarksfe og dølafe hakk i hel.

Tilbake til de elleve kjøttferasene øverst i statistikken, og den ene som trolig snart vil komme med der. Over lang tid har det vært charolais som har økt forspranget til de andre rasene år for år. I fjor økte antallet mordyr av den lyse franske rasen med 1 847, som utgjør en økning på 7 prosent.

Annonse

I gjennomsnitt har de elleve rasene økt tallet på mordyr med 67 prosent over fem år. Rasene som ligger høyere enn snittet er charolais, angus, simmental, dexter og galloway.

DEXTER ER ET KAPITTEL for seg. I 2010 var det bare 98 mordyr av den lille britiske rasen. Ti år senere er det 1 464 mordyr. Bare fra fra 2015 til 2020 har tallet økt med over tusen mordyr, og 200 prosent mer enn den gjennomsnittlige økningen for andre reinrasa kjøttfe.

Den eneste kjøttferasen vi har hatt med oss i mer enn ti år og som har en negativ trend er piemontese. Den italienske rasen, som blant annet er kjent for sine utfordringer med dobbeltmuskulatur, har aldri blitt mange i Norge, men mens alle de andre har en økning i antall ble det 19 mordyr færre av piemontese i fjor.

EN NY RASE SOM IMIDLERTID er på vei opp og fram, er japanske wagyu. I storfekjøttkontrollen ble rasen første gang registrert med ett mordyr i 2016 og i fjor var tallet kommet opp i 38 mordyr.

Neste artikkel

Sju dyr manglet øremerker, fikk forflytningsforbud på 100 storfe