Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Døgnrytmen påvirker lammevekta

Drektige søyer bør ha en naturlig døgnrytme. Det gir bedre helse for både mor og avkom. Foto: Marit Glærum.

Drektige søyer som får forstyrret sin døgnrytme føder lettere lam, skriver Forskning.no og refererer til et forsøk som er utført i Australia.

- En gruppe sauer fikk lys på dagen og mat tidlig på morgenen, mens en annen gruppe fikk mat og lys vekselvis om natten og om dagen, annenhver uke, skriver de.

Annonse

Forsøket førte ikke til flere aborter eller dødfødsler, men det ga store endringer i fødselsvekt på lammene.

Søyer som gikk “skiftarbeid”, altså de som fikk forstyrret døgnrytmen, hadde enstaka lam som var opp mot 500 gram lettere enn de som ikke ble utsatt for forstyrrelser. Søyer med tvillinger gikk drektig lenger enn normalt. Forskerne konkluderte med at skiftarbeid svekker både mordyret og avkommets forbrenning, og antageligvis er det overførbart til mennesker som jobber skift.

Neste artikkel

Skal teste 560 sauebesetninger for mædi