TREDOBLET: Jo Arne Kjøglum fra Høylandet bygde nytt melkefjøs i 2015, men det viste seg at driftsplanene som ble lagt i forkant, var altfor optimistiske. Med tredoblede priser på leiekvote, høyere enn forutsatte kostnader til innkjøp av livdyr og med endret sivilstatus, gikk det fra planlagt overskudd til underskudd.
TREDOBLET: Jo Arne Kjøglum fra Høylandet bygde nytt melkefjøs i 2015, men det viste seg at driftsplanene som ble lagt i forkant, var altfor optimistiske. Med tredoblede priser på leiekvote, høyere enn forutsatte kostnader til innkjøp av livdyr og med endret sivilstatus, gikk det fra planlagt overskudd til underskudd.

Driftsplanen som ikke stemte

OVERHALLA: For fem år siden sto det nye fjøset til Jo Arne Kjølgum klart, men de økonomiske resultatene skulle vise seg å bli helt forskjellige fra driftsplanen som ble lagt før bygging.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Komplett

Bestill

3 utgaver for 99,-

Neste artikkel

Når planer møter virkeligheten