Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Duroc mot verdenstoppen

Historisk avlsframgang

Fra dette bildet ble tatt i avlsbesetnignen til Henrik Jule på Steinkjer i 2015 har den norske Durocen redusert fôrforbruket sitt med 0,11 kilo per kilo tilvekst.
Fra dette bildet ble tatt i avlsbesetnignen til Henrik Jule på Steinkjer i 2015 har den norske Durocen redusert fôrforbruket sitt med 0,11 kilo per kilo tilvekst.

– Den norske durocen er nå rasen i Norge med best fôreffektivitet. Dette kommer som følge av større vekt og fokus på disse egenskapene i avlsmålet, ved utvalg av avlsdyr ute hos den enkelte avlsbesetning og ved råner til semin, forklarer administrerende direktør Norsvin Olav Eik-Nes.

I en artikkel på Svineportalen forklarer Norsvin-direktøren om hvordan fôrforbruket hos Durocen deres på tre år er redusert med 0,11 kg fôr per kilo tilvekst. Hvis det brukes duroc som farrase vil det bety en kostnadsreduksjon på 18 kroner per gris, samtidig som framfôringstida er redusert med tre dager både i smågris- og slaktegrisperioden.

– Dette gir blant annet verdi gjennom mindre arbeid og bedre helse/miljø som følge av mer tid til renhold og opptørking mellom innsettene, forklarer Eik-Nes.

Annonse

I fjor signerte Norsk Duroc AS og Topigs Norsvin en avtale om distribusjon av Norsvin Duroc i internasjonalt, og det var den genetiske utviklinga som var avgjørende for at Norsvin Duroc ble valgt.

– I 2017 ble endelig Norsvin Duroc tilgjengelig for alle slaktegrisprodusenter i Norge. Dette, kombinert med et økende internasjonalt marked, gir rom for økt satsning på duroc som felles farrase i Norge, forklarer Eik-Nes.

Og resultatene finner de igjen ute i besetningene også. Eik-Nes viser til smågrisprodusent Håvard Ringnes som der SPF-smågrisene har et fôrforbruk på 1,54 fôrenehter per kilo tilvekst, en dødelighet på 0,2 prosent og en tilvekst på 653 gram per dag.

– Hakk i hæl i Ingris-toppen følger Johan Fredrik Thesen som har en besetning med konvensjonell helsestatus. På slaktegristoppen ser vi at besetninger med duroc som farrase oppnår et fôrforbruk ned mot 2,3 fôrenheter per kilo tilvekst, og tilvekst på over 1200 gram per dag, forklarer Eik-Nes.

Neste artikkel

Rekordresultat i Topigs Norsvin