Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernalliansen og Rema 1000

Har kjøpt tjenester og betalt ut over 11 millioner kroner til Dyrevernalliansen

Den saktevoksende kyllingrasen Hubbard har blitt innført av Norsk Kylling som eies av Rema 1000 etter råd fra Dyrevernalliansen.
Den saktevoksende kyllingrasen Hubbard har blitt innført av Norsk Kylling som eies av Rema 1000 etter råd fra Dyrevernalliansen.

I NRK-saken “Kyllingprodusenter får ros av dyrevernere: Har vært i tvil om det overhodet var mulig” fra tidligere i sommer fikk Rema 1000 og Norsk Kylling skryt av Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Årsaken er at Norsk Kylling som eies av Rema 1000, skal ha blitt den den første industrielle kyllingprodusenten i verden som overholder et nytt sett dyrevernregler for kyllingproduksjon.

De nye reglene kalles European Chicken Commitment (ECC) og er utformet av flere europeiske dyrevernorganisasjoner og inneholder krav om tilgang på dagslys, bedre plass og at produsenten skal bruke en såkalt saktevoksende kyllingrase.

I den forbindelse kom det fram påstander i sosiale medier om at Dyrevernalliansen var “kjøpt og betalt” for å skryte av Rema 1000 og Norsk Kylling. Bakgrunnen for påstandene var at Rema 1000 har kjøpt tjenester og støttet Dyrevernalliansen i flere omganger de siste årene.

Men dette påvirker ikke hva Dyrevernalliansen mener, forklarer Kleveland i en e-post.

– Dyrevernalliansen mottar aldri godtgjørelse for å endre standpunkt, unnlate å kritisere noen offentlig, unnlate å utrede en sak eller rose noen som ikke fortjener det. Derimot er vi opptatt av å heie på alle som gjør en innsats for at dyr skal få det bedre, skriver Kleveland.

Rema 1000 oppgir at de har ytt økonomiske bidrag til Dyrevernalliansen i tre ulike prosjekter de siste sju årene.

I årene 2015 til 2018 kjøpte Rema 1000 veterinær- og konsulenttjenester fra Dyrevernalliansen for 757 381 kroner, for å bistå i arbeidet med å legge om til saktevoksende kyllingtype.

Annonse

I 2016 og 2017 jobbet Dyrevernalliansen opp mot butikkjedene for å få opprettet Dyrevernmerket der kun Rema 1000 valgte å bistå økonomisk. Dyrevernmerket har som formål å hjelpe forbrukere til å velge kjøtt fra dyr som har hatt mer plass, bedre helse og dermed bedre liv, skriver Rema 1000 i en e-post til Norsk Landbruk.

Rema 1000 bidro med 8,5 millioner kroner til dette prosjektet, som Dyrevernalliansen selv mener har vært et tapsprosjekt for dem, da de har hatt enda høyere utgifter med prosjektet.

Butikkjeden utbetaler også en halv million kroner i året til Dyrevernalliansens forskningsfond, og totalt oppgir Rema 1000 å ha bidratt 1,5 millioner kroner til forskningsfondet. Dyrevernalliansen skriver at dette er penger som går rett ut igjen for å finansiere forskning.

I tillegg har Norsk Kylling, som eies av Rema 1000, kjøpt tjenester av Dyrevernalliansen i samme periode. I forbindelse med innføring av saktevoksende kylling dekket Norsk Kylling reisekostnader i perioden 2016 til 2017 for Dyrevernalliansen på 56 000 kroner og de dekket arbeid med faglig bistand på 390 000 kroner.

– De siste fem årene har vi ikke mottatt noe fra Norsk Kylling, da en viktig forutsetning fra vår side for å hjelpe dem var at de måtte bygge opp egen kompetanse og kapasitet på dyrevelferd. Det opplever vi at de har gjort. Vi kan hjelpe bedrifter å komme i gang med dyrevelferdsarbeid, men ikke drive det videre for dem, skriver Kleveland i en e-post.

Totalt sett har Rema 1000 og Norsk Kylling kjøpt tjenester og støttet Dyrevernalliansen med over 11 millioner kroner.

I kronikken “Bedre dyrevelferd er veien å gå” i Nationen forklarer kommunikasjonsrådgiver Kaja Efskind i Dyrevernalliansen hvordan de har vært med og bistått Bergen kommune som nå innfører krav om at sine innkjøp skal komme fra mer dyrevennlig drift.

Ett av rådene fra Dyrevernalliansen til Bergen kommune er å kjøpe inn enten økologisk kylling, kylling som er Dyrevernmerket eller kylling fra saktevoksende raser.

Det finnes flere tilbydere av økologisk kylling, og enkelte mindre produsenter av konvensjonell saktevoksende kylling. Men med en tredjedel av det totale norske kyllingmarkedet er det Norsk Kylling som er den største tilbyderen av saktevoksende kylling på markedet i dag.

Dette er rådgivning de ikke har fakturert Bergen kommune for opplyser Live Kleveland i Dyrevernalliansen i en epost, og forklarer samtidig at Bergen kommune etter hvert også vil kunne kjøpe saktevoksende kylling fra Nortura når de får sin produksjon i gang.

Neste artikkel

– Vi etterlyste en mer pragmatisk holdning