Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrt med salmonellainfeksjoner

Svensk studie anbefaler å jobbe bredt med smittebeskyttelse.

Den svenske studien viser at det er stor sammenheng mellom hvor tett gårdene ligger og smitteforekomsten. Foto: Camilla Mellemstrand.
Den svenske studien viser at det er stor sammenheng mellom hvor tett gårdene ligger og smitteforekomsten. Foto: Camilla Mellemstrand.

Salmonellainfeksjoner, og restriksjonene som følger av smitten, har i følge en svensk studie en kostnad per besetning på 4,6 millioner svenske kroner. Jo flere dyr og lengre restriksjonstid, jo høyere blir kostnaden både for bonden og myndighetene.

Les også: Deltar du på kuutstilling, skifter du smittestatus.

JO TETTERE, JO VERRE

Forskeren Estelle Ågren fant at det er stor sammenheng mellom hvor tett smittede besetninger ligger og smitteforekomsten. Smittede besetninger hadde ofte løsdrift, gruppekalvingsbokser, kjørbart fôrbrett og høyere dyretetthet på beite.

- Det beste er nok uansett å jobbe bredt sammen om smittebeskyttelse heller enn å fokusere på enkelt-gårder, sier Ågren.

Annonse

I Norge er forekomsten av salmonella i storfe-, svine-, og fjørfe-populasjonene estimert til å være under 0,3 prosent, noe som i et internasjonalt perspektiv er meget lavt.

LES OGSÅ: Vannmadrasser reduserte bein- og nakkeskader.

LES OGSÅ: Går sammen om utmarksbeite.

Neste artikkel

Styrelederen