Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elektrisk pumpe reduserer dieselforbruket på melkebilen

Nå tester Tine ut mer klimavennlige melkebiler flere steder i landet.

Ved å ta i bruk elektrisk pumpe når melka skal pumpes fra gårdens melketank og inn på tankbilen kan Tine redusere dieselforbruket med cirka 1 million liter i året, skriver meierisamvirket på sine nettsider.

I følge bedriften betyr det at årlig utslipp av CO2 reduseres med i størrelsesorden 3 000 tonn.

– Tankbiler med elektrisk pumpe skal nå testes ut i ulike deler av landet, informerer kommunikasjonsrådgiver Øystein Syrstad i Tine.

Får bort unødvendig tomgangskjøring

I dag pumpes melka fra gårdstanken og inn på tankbilen med hydraulikkpumpe koblet til kraftuttaket på forbrenningsmotoren. I denne prosessen går kun en liten del av forbrukt energi til melkepumping, resten går til å holde en stor dieselmotor i gang. Ved å ta i bruk ny teknologi kan mye av tomgangskjøringa fjernes.

Viktig bidrag til en bærekraftig transport

Det er selskapet Semcon Devotek på Kongsberg som har utviklet Tines ide om elektriske melkepumper og prosjektet støttes av Enova. Etter en omfattende prosess med utvikling, testing og forbedringer er nå første tankbil klar til å settes i drift.

Annonse

– Tine har som mål at alle de 250 tankbilene i Norge skal få batteridrevne pumper. Dette blir dette et viktig bidrag til å nå målet om en bærekraftig transport, sier Vidar Hauan, direktør for Tines tanktransport i pressemeldingen.

Batteriene kan lades på to måter; via strømnettet når bilen ikke er i drift, eller under kjøring via bilens dynamo. Det trengs forsvinnende lite energi for å lade batteriene, siden den elektriske motoren i pumpa kun bruker 3 kilowatt.

Reduserer støyen

Elektrisk innpumping går nesten helt stille. Det betyr at støyen på gården under henting av melk reduseres betydelig.

– Siden vi henter mye melk på natta, er støyfri pumping av melka både en fordel for folk på gården, men også en bedring av arbeidsmiljøet for sjåføren, sier Frode Eggan, flåteansvarlig i Tines tanktransport.

Stort potensial

I følge SSB er det 712 tankbiler for olje og bensin og 1902 andre tankbiler i Norge. Av disse opererer Tine ca 250 tankbiler.

– Potensialet for tilsvarende løsning utenfor Tine er derfor stort, og vi tror vårt eksempel kan etterfølges av andre og da gi ytterligere reduksjon i klimagassutslippene, understreker Vidar Hauan.

Neste artikkel

Nå skal du bruke Eana Ku