Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endrer regler for LA-MRSA-erstatning

Skal ta hensyn til bruksverdi på bygninger og inventar i grisehus, ved LA- MRSA-sanering

Regelendringen vil få tilbakevirkende kraft, og Landbruksdirektoratet har fylkesmennene om å gjennomgå alle LA-MRSA-saker som er behandlet etter 13. juli 2017. Illustrasjonsfoto.
Regelendringen vil få tilbakevirkende kraft, og Landbruksdirektoratet har fylkesmennene om å gjennomgå alle LA-MRSA-saker som er behandlet etter 13. juli 2017. Illustrasjonsfoto.

Ved påvisning av LA-MRSA skal dyrene slaktes og grisehusene saneres. Dette er for å hindre spredning av antibiotikaresistente bakterier, og er en del av Norges folkehelsepolitikk.

Endringer som ble gjort i regelverket for erstatningssaker i 2017, førte til at bonden selv måtte ta en større del av kostnadene ved saneringa. Da erstatningen ble avkortet ved en flat avskrivning av bygninger og inventar.

– Urimelig bonden skal ta MRSA-regninga, mente slaktegrisprodusent Rune Vevelstad i et intervju med Norsk Landbruk i mars.

Må vurdere saker på nytt

Nå går det mot endringer i forskriften.

– I det nye rundskrivet er bruksverdien i vesentlig større grad tatt hensyn til enn alder på bygninger og inventar, sier leder for seksjon landbruks- og naturskadeerstatning ved Landbruksdirektoratet, Kai Terje Dretvik i et intervju med avisa Nationen.

Annonse

Regelendringen vil få tilbakevirkende kraft, og Landbruksdirektoratet har fylkesmennene om å gjennomgå alle LA-MRSA-saker som er behandlet etter 13. juli 2017.

– Det skal vurderes om erstatningen er riktig beregnet, skriver direktoratet på sine nettsider.

Norsvin er fornøyd

Norsvin er svært fornøyd med endringene i erstatningsordningen.

Vi er glade for at departementet også så hvor urettferdig dette ble, men fortsatt gjenstår å få staten til å dekke en mye større del av produksjonstapet som oppstår ved sanering, skriver Norsvin på sine nettsider.

Neste artikkel

Enestående svensk purkefjøs