Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Er fjøsmøkk sunt?

Ku, skit og fjøs beskytter trolig helsa di på flere måter enn man har visst.

BESKYTTER: Mus som har vært utsatt for bakterier og virus fra fjøsmiljø, viser seg å være mye bedre beskyttet mot tarmkreft, enn mus som bor i sterile laboratoriemiljø er. Foto: Frida Meyer
BESKYTTER: Mus som har vært utsatt for bakterier og virus fra fjøsmiljø, viser seg å være mye bedre beskyttet mot tarmkreft, enn mus som bor i sterile laboratoriemiljø er. Foto: Frida Meyer

Det er allerede kjent at folk som vokser opp tett på husdyr, har mindre sannsynlighet for å utvikle sykdommer som astma og allergi, skriver NTB i en pressemelding fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Teorien er at oppvekst på en gård påvirker tarmens bakterieflora, som dermed påvirker kroppens immunforsvar på en positiv måte.

Nå viser en ny studie utført ved NMBU, at det kan virke som det samme også gjelder for utvikling av kreft i tarmen. I forsøket sammenlignet forskerne mus som bor i reine laboratoriemiljø, med mus som har fått leve mer tilnærmet slik ville fjøsmus lever, med dyremøkk og jord å boltre seg i. De to gruppene viste seg å utvikle forskjellige bakteriesammensetninger i tarmene, og forskerne fant også at fjøsmusenes immunsystem hadde jobbet hardere enn laboratoriemusenes.

Det kan trolig være en del av forklaringa på hvorfor fjøsmusene i mindre grad enn laboratoriemusene utviklet kreft i tarmen, når de ble utsatt for kreftfremkallende stoffer, skriver NTB.

Siden kontrasten mellom det sterile laboratoriemiljøet og et fjøsmiljø er så stort, er forskerne forsiktige med å sammenligne funnene direkte med mennesker. Samtidig mener de at det er grunn til å tro at mennesker som lever tett på husdyr, kan være bedre beskyttet mot kreft, slik de også er mot for eksempel allergi.

Neste artikkel

Reduserte utslippene 20 prosent