Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Etterlyser sluttfôringskapasitet

Livdyrsjef i Nortura , Odd Finnestad, oppfordrer de med ledig kapastitet til å ta i mot fôringsdyr til å ta kontakt. Foto: Marit Glærum.
Livdyrsjef i Nortura , Odd Finnestad, oppfordrer de med ledig kapastitet til å ta i mot fôringsdyr til å ta kontakt. Foto: Marit Glærum.

Storfebønder har opplevd at slakteriene i høst har måtte skyve på innmeldte fôringsdyr. Nortura skriver på sine sider at situasjonen nå er at det er balanse med tendens til overskudd av storfe til oppfôring over hele landet.

- Noen områder er allerede i en situasjon der vi må skyve på innmeldte fôringsdyr, skriver de.

Annonse

– Jeg vil benytte anledningen til å takke for den tålmodigheten dere har vist så langt. Fôringsdyr er på et vis "ferskvare" og kan ikke "legges på lager for bruk senere". Fôringsdyr vi har innmeldt nå er grunnlaget for at vi skal ha ferskt storfekjøtt til våre norske forbrukere neste høst og vinter 2019/2020, sier livdyrsjef i Nortura Odd Finnestad og oppfordrer alle med ledig sluttfôringskapasitet til å ta kontakt med livdyrformidlingen.

Neste artikkel

Styrelederen