Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU forbyr bruken av bur

“'End the Cage Age” samlet over 1,4 millioner underskrifter

Det blir slutt på oppal av unghøner i bur innen 2027 om EU innfører en ny lovgivning foreslått av EU-kommisjonen.
Det blir slutt på oppal av unghøner i bur innen 2027 om EU innfører en ny lovgivning foreslått av EU-kommisjonen.

Onsdag ble det klart at EU-kommisjonen vil legge fram en ny lovgivning i unionen som vil føre til utfasing av bruken av bur i ulike husdyrproduksjoner. Lovgivningen kommer etter et borgerinitiativ kalt “'End the Cage Age” som samlet over 1,4 millioner underskrifter.

I EU er det et krav om at hvis et borgerinitiativ samler mer enn en million underskrifter fordelt på minst en fjerdedel av medlemslandene så må EU-kommisjonen vurdere et lovforslag.

Den nye loven vil tre i kraft innen 2023 og den vil gjøre det forbudt å bruke bur innen 2027. Husdyrholdet dette gjelder for er kaniner, oppdrett av unghøner, ender, gjess og vaktler, skriver Reuters.

Tidligere har EU innført lovgivning som forbyr bruken av bur i eggproduksjon, purker og for kalver. Men høner kan i EU, som i Norge, holdes i innredede bur.

Lovgivningen må først vedtas av Europaparlamentet og unionens 27 medlemsland, som også vil være ansvarlige for at de nye lovene blir fulgt.

Reuters skriver at EUs dyrevelferdsregler er blant verdens strengeste, men at fortsatt holdes mer enn 90 prosent av kaninene som produseres i EU og over halvparten av hønene i bur, noe som til sammen omfatter mer enn 300 millioner dyr.

Husdyrprodusenter i EU som omfattes av de nye reglene vil få tilskudd til å bygge om husdyrrommene sine.

Blant de som er positive finner vi den danske politikeren Niels Fuglsang (S), som er nestformann i dyrevelferdsgruppen i Europaparlamentet.

– Hvis vi lager felles regler i EU, som er målet med borgerinitiativet, blir det en mer rettferdig konkurranse i EU slik at de danske bøndene ikke opplever urettferdig konkurranse, fordi vi lager for ambisiøse regler i Danmark, sa han til Landbrugsavisen i april da lovforslaget var på høring i Europaparlamentet.

Under høringen bemerket flere politikere at det ikke bare var nødvendig å forby bruken av bur internt i EU, de måtte også sørge for å forby import av produkter fra dyr holdt i bur i land utenfor unionen, ellers risikerte de at markedet ble oversvømt av billige kinesiske eller brasilianske produkter.

Neste artikkel

Godt i gang med DVP for storfe