Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-trøbbel for minken

Kan havne på EUs svarteliste

Rovdyr: Mink er et effektivt rovdyr og uønsket i norsk natur. Bestanden er litt usikker, men i årene 2001 til 2003 ble det skutt mellom 6200 og 6700 individer per år.

En vitenskapelig komite skal møtes i Brussel 9. november for å vurdere listen over arter som er svartelistet i EU, og Portugal har foreslått å føre nordamerikansk mink opp listen over invaderende arter. Hvis det skjer kan arten verken avles eller innføres til EU-land og alle landene skal gjøre en aktiv innsats for å utrydde den, skriver alting.dk.

– Danmark har en stor produksjon av mink til eksport og bidrar med tusenvis av arbeidsplasser. Derfor ser jeg veldig alvorlig på at det har kommet en anmodning fra Portugal om å sette nordamerikansk mink på listen av invasive arter i EU, sier den danske landbruksministeren Esben Lunde Larsen.

I EU er det mulig å få unntak for arter som er av særlig økonomisk betydning selv om de er problematiske. Derfor håper den danske regjeringen at den kan overbevise EU-kommisjonen og øvrige EU-land å holde minken borte fra EUs svarteliste.

I EUs paraplyorganisasjon for europeiske pelsdyrprodusenter Fur Europe frykter direktør Mette Lykke Nilsen at de ekspertene ikke vil legge nok vekt på minkens sosioøkonomiske betydning i Europa. Hun er også bekymret for om ekspertene har god nok kunnskap om hvordan produksjonen foregår ute på Europas minkfarmer der flere lag med innhegninger sørger for at mink ikke slipper ut i naturen.

Annonse

EU produserer 60 prosent av all mink-pels i verden, rundt 40 millioner skinn per år til den nette sum av 10 milliarder danske kroner. Danmark er den største produsenten i EU og anslagsvis er mellom 2500 og 4300 arbeidsplasser.

I Norge er allerede nordamerikansk mink svartelistet og har kommet seg ut i norsk natur på grunn av dyr som har rømt fra tidlig pelsdyrhold på 20-tallet og etter å ha blitt sluppet ut fra pelsdyrfarmer. Minken har havnet på svartelista da den er et effektivt rovdyr som gjør stor skade på fuglelivet og kan redusere ørretbestanden i bekker og elver.

Men selv om minken er svartelistet her til lands er det tillatt å holde mink som husdyr i Norge. Og et eventuelt EU-vedak om å føre mink opp på sin svarteliste vil ikke ha noe å si for Norge da dette ikke omfattes av EØS-avtalen.

Neste artikkel

Første gang med funn av fotråte i Bjerkreim