Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Få alvorlige brudd

Finner avvik på rotemateriale og strø.

SKAL HA: Mattilsynet har så langt funnet flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø. Foto: Marit Glærum.
SKAL HA: Mattilsynet har så langt funnet flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø. Foto: Marit Glærum.

– Det er gjennomført 342 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 3. tertial 2021. I 47 % av dyreholdene er det ikke funnet brudd på regelverket. I 53 % av dyreholdene er det funnet ett eller flere brudd på regelverket, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Rapporten viser hva Mattilsynet har funnet etter at litt over halvparten av tilsynene i kampanjen er gjennomført.

– Så langt i kampanjen har vi møtt mange bønder som driver på en god måte, og vi har hatt god dialog med grisebønder over hele landet, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

– Vi er likevel bekymret for at vi finner brudd på regelverket i over halvpartene av tilsynene. Men heldigvis har vi få funn som er så alvorlige at det har vært nødvendig å bruke våre mest inngripende virkemidler, sier Knævelsrud.

Det er viktig å understreke at dette er funnene så langt i kampanjen. Det er først når vi har gjennomført alle de 600 planlagte tilsynene, at vi vil kunne si noe mer detaljert om tilstanden i norsk svineproduksjon.

– Vi håper funnene så langt og veiledningen vi gir på tilsyn, vil gi næringen og bøndene kunnskap og innsikt som kan bidra til å sikre god dyrevelferd i alle norske grisefjøs, sier Knævelsrud.

Annonse

Rotemateriale, strø og syke og skadde dyr

Mattilsynet har så langt funnet flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø. Slike brudd har vi funnet i henholdsvis 32 og 25 prosent av besetningene vi har vært på tilsyn hos. Det kan innebære alt fra at grisene har litt for lite rotemateriale og/eller strø, til totalt fravær av dette.

– Nok strø er nødvendig for at grisene skal ha tørre og bekvemme liggeplasser. God dyrevelferd forutsetter også at grisene har mulighet til å utøve naturlig atferd selv om de lever innendørs i binger. Derfor er det viktig at bonden bruker nok og riktig rotemateriale til dyrene, sier Knævelsrud.

Så langt i kampanjen har Mattilsynet funnet brudd på regelverket knyttet til behandling av syke og skadde dyr i 24 prosent av besetningene.

– Dette kan omfatte alt fra at bonden har for dårlige rutiner for håndtering av syke og skadde dyr, at slike dyr ikke er plassert i en egen sykebinge, og til at griser med alvorlig sykdom, sår og skader ikke er blitt avlivet eller fått nødvendig behandling av veterinær, forteller Knævelsrud.

ENEROM: Syke og skadde dyr skal egne sykebinger. Arkivfoto: Norsk Landbruk.
ENEROM: Syke og skadde dyr skal egne sykebinger. Arkivfoto: Norsk Landbruk.

Neste artikkel

– Vi etterlyste en mer pragmatisk holdning