Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre tap til rovdyr

Nok et år med nedgang i rovviltskader

Det er meldt om få tilfeller av mistenkte rovviltskader så langt i år, sammenlignet med tidligere år. Foto: Nils Ole Rønes Joten
Det er meldt om få tilfeller av mistenkte rovviltskader så langt i år, sammenlignet med tidligere år. Foto: Nils Ole Rønes Joten

Ved starten av august hadde statens naturoppsyn (SNO) påvist 455 rovviltskader på sau, noe som er det laveste tallet på skader siden de begynte å registrere systematisk, melder NTB i en pressemelding for Miljødirektoratet.

– Det er gledelig at nedgangen de siste årene ser ut å fortsette på landsbasis. Samtidig har vi også i sommer hatt tilfeller hvor enkeltdyr har forårsaket større skader. Det er klart at dette er belastende for dyreeierne som rammes, sier Morten Kjørstad, direktør i Statens naturoppsyn til NTB.

Også tallet på innmeldte mistenkte tilfeller av rovdyrskader er det laveste antallet noen sinne i perioden 1. januar til 1. august. Det har blitt meldt inn 1159 mistenkte rovdyrskader, og av disse er skadeårsaken påvist i 690 tilfeller. 455 av disse skyldes jerv, gaupe, ulv, bjørn, kongeørn, eller ukjent rovdyr, mens de resterende tilfellene skyldes andre ting enn rovdyr.

Det er Trøndelag og Innlandet fylke som er hardest ramma av rovdyras herjinger. Mens de fleste bjørneangrep forekommer i Trøndelag, sliter Innlandet med ulv.

Annonse

Siden beitesesongen enda ikke er over, vil tallene trolig stige utover høsten, men ifølge SNO gir skadeomfanget gjennom sommeren en indikator på de totale tapene for året, skriver NTB.

– Det er viktig å huske at det kun er en mindre andel av rovviltskader som blir oppdaget og kan undersøkes av SNO. Det mest komplette bildet over det totale tapet til rovvilt kommer senere, når statsforvalteren har gjennomført sine erstatningsoppgjør, sier Kjørstad.

Neste artikkel

Ingen lam på reguleringslager