Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fikk bare 50 prosent tilslag på insemineringa

Arne Bilden vurderer å gi oksen jobben tilbake.

Planen var at Arne Bilden skulle gå over til å inseminere kyr og kviger, men etter dårlig tilslag det første året lurer han på om det er verd all jobben å fortsette. Foto: Dag Idar Jøsang
Planen var at Arne Bilden skulle gå over til å inseminere kyr og kviger, men etter dårlig tilslag det første året lurer han på om det er verd all jobben å fortsette. Foto: Dag Idar Jøsang

– Tilslaget på insemineringa av høstkalverne var så dårlig at jeg har kommet i tvil om jeg skal fortsette å inseminere så mye, forteller limousinbonden Arne Bilden fra Gran på Hadeland.

Han har 50 kalvinger i året og hadde et mål om 100% inseminering og kanskje aktiv avlsbesetning på limousin på sikt, men etter å ha brukt tusenvis av kroner på importsæd, inseminør og aktivitetsmålere vurderer han å overlate jobben med å gjøre kyr og kviger drektige til en okse.

– Da drektighetskontrollen av høstkalverne viste at det bare var halvparten av dem som hadde tatt kalv skjønte jeg at dette ikke går, så vårkalverne går nå med okse.

I fjøset på Gran har to skraperoboter fra franske Miro jobben med å få gjødsla ut av fjøset. Erfaringene hans kan du lese om i Norsk Landbruk i juni.
I fjøset på Gran har to skraperoboter fra franske Miro jobben med å få gjødsla ut av fjøset. Erfaringene hans kan du lese om i Norsk Landbruk i juni.

Nå lurer han på hva som har gått galt. Om det er mineralmangel som følge av tørka i fjor eller om det er andre årsaker. Kuene har fått Bolus med selen vår og høst, tilgang på mineralbøtte og godt fullfôr. Inseminøren kommenterte flere ganger at brunsten og sliminga var fin..

– Jeg har brukt heatime aktivitetsmåler, men har aldri vært helt fornøyd, og tror det kan være forskjell på hvordan den fungerer på NRF og limousin. Her er det så liten forskjell på aktiviteten at jeg må skru parameterne veldig lavt for å få utslag. Hvis jeg kommer litt brått inn i fjøset og skremmer noen dyr går det noen timer og så får jeg varsel om at ti kviger er i brunst. Skrur jeg parameterne for høyt får jeg ingen varsel om brunst, forteller han.

Annonse
Da fjøset ble bygget om fra talle til tverrgående liggebåser fikk Arne Bilden plass til flere dyr, men når det ikke er eteplass til alle skaper det utfordringer når han skal inseminere.
Da fjøset ble bygget om fra talle til tverrgående liggebåser fikk Arne Bilden plass til flere dyr, men når det ikke er eteplass til alle skaper det utfordringer når han skal inseminere.

46-åringen bestemte seg for å begynne å inseminere selv om logistikken i fjøset ikke ligger til rette for det.

Bilden har bare eteplass til halvparten av dyra om gangen, og deler dyra inn i tre puljer.

Når en brunstig ku skal insemineres må han stenge dyra i nabobingen ute for å for å ha plass i fanghekken til kua som skal insemineres.

– Det er tungvint hver gang jeg skal inseminere, men jeg synes det er interessant med avl og har vært interessert i å bruke en del penger på det. Men når det har vært så dårlig tilslag er det et spørsmål om jeg skal prioritere det. Jeg kan jo bruke tida på andre ting mens oksen gjør jobben, sier han.

– Jeg har brukt en god del penger på dette. Importsæd til 500 kroner dosen, utgifter til inseminør pluss at jeg får ineffektive dager. Da skal en importdose med sæd være veldig mye bedre enn en okse.

Ammekubesetningen på Jaren på Hadeland har 50 kalvinger i året.
Ammekubesetningen på Jaren på Hadeland har 50 kalvinger i året.

Neste artikkel

Fikk nei til avlsmillion