Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fikk nei til avlsmillion

Ammekubønder må fremdeles betale avgift for oksene på Staur.

Heller ikke i år fikk Oddbjørn Flataker oppfylt ønsket om økt tilskudd til avlsarbeidet på Staur. Foto: Dag Idar Jøsang
Heller ikke i år fikk Oddbjørn Flataker oppfylt ønsket om økt tilskudd til avlsarbeidet på Staur. Foto: Dag Idar Jøsang

Også denne gangen ble kravet om økt tilskudd til avlsarbeid forhandlet bort under jordbruksforhandlingene.

Kravet fra Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag var en økning på tre millioner kroner. Hvis kravet hadde gått gjennom var tanken at Tyr skulle fått én million kroner av denne potten.

Da ville Tyr kunnet fjerne avgifta på 12 500 kroner for hver okse de leverer til teststasjonen på Staur. Det er prisen norske ammekubønder betaler for å drive norsk avlsarbeid på kjøttfe.

Annonse

– Disse bøndene gjør en dugnad for norsk avlsarbeid og tar regninga for fellesskapet. Det synes jeg er urettferdig. Det sa Oddbjørn Flataker, som er daglig leder i avlsorganisasjonen Tyr, til Norsk Landbruk før forhandlingene.

Likevel gikk det med årets krav som det gikk med det samme kravet i fjor: Det var et av kravene som ble frafalt for å få til en jordbruksavtale.

Det blir ingen økning i potten på 14,3 millioner kroner, som fordeles til avlsarbeid i regi av Norsk sau og geit, Tyr, Norsk Fjørfelag, Norsk Birøkterlag og Norsk Pelsdyravlslag.

Neste artikkel

Saknar tilvekstkurve i storfekjøtkontrollen