Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

4 av 10 slakter flere dyr på grunn av fôrmangel

Østlandet og Agder sliter mest med fôrmangel som følge av tørkesommeren.

Flere vil slakte okser på lettere vekter i år, og tre av ti vil også slakte mordyr i løpet av høsten viser en spørreundersøkelse Nortura har gjort blant sine bønder. Foto: Dag Idar Jøsang
Flere vil slakte okser på lettere vekter i år, og tre av ti vil også slakte mordyr i løpet av høsten viser en spørreundersøkelse Nortura har gjort blant sine bønder. Foto: Dag Idar Jøsang

Østlandet og Agder sliter mest med fôrmangel, mens en god tredjeslått kan berge mye i Rogaland. Lengre nordover på Vestlandet og i Trøndelag ser det enda litt bedre ut, og i Nord-Norge blir det et år rundt normalen. Det viser en tørkeundersøkelse som Nortura har gjort blant sine småfe- og storfeprodusenter.

Nesten halvparten av alle medlemmene svarte på spørreundersøkelsen om hvilke konsekvenser tørkesommeren får. Nortura bruker undersøkelsen til å skaffe seg oversikt over hva de kan forventa av merslakting utover høsten og vinteren, og hvordan de skal målrette informasjon og rådgiving overfor bøndene.

Hele 37 prosent av storfeprodusentene til Nortura har svart at de kommer til å slakte flere dyr enn normalt det neste halvåret. Å slakte okser tidligere enn normalt er det viktigste tiltaket, men 27 prosent svarer at de også kommer til å redusere antallet mordyr.

Blant saueprodusentene er det 40 prosent som regner med å slakte lettere lam enn i fjor, og 42 prosent svarer også at de vil redusere tallet på søyer som følge av tørka.

Treskinga i Trøndelag er så vidt i gang, men har du behov for halm bør du være raskt ute, er den klare anbefalingen fra Nortura. Foto: Marianne Røhme
Treskinga i Trøndelag er så vidt i gang, men har du behov for halm bør du være raskt ute, er den klare anbefalingen fra Nortura. Foto: Marianne Røhme
Annonse

Av de som svarer at de vil slakte på reduserte vekter og redusere antallet mordyr svarer seks av ti at mangel på grovfôr og halm er årsaka. Nortura oppfordrer derfor bønder som sliter med fôrmangel å registrere seg på Felleskjøpet Agri sin halmformidlingsside. Felleskjøpet Rogaland Agder har sin egen fôrformidlingsside som allerede er godt i gang med å importere både halm, høy og luserne fra Europa.

Selv om mye av halmen på Østlandet allerede er presset og bortbestilt er treskinga i Trøndelag ennå bare i startgropa. For de som har likviditet til å betale for halm fra Trøndelag vil det være halm å kjøpe der.

På tross av at FK Agri stiller halmgaranti skriver Nortura at det ikke er noen garanti for at halmen i Trøndelag blir tatt vare på hvis kornprodusentene ikke har en viss sikkerhet for at de får solgt den. Derfor er budskapet fra Nortura klart: Mangler du halm så må du selv ta kontakt for å gjøre avtaler om å kjøpe, og gjøre det nå. Om ikke lenge kan det være for seint.

Når så mange produsenter svarer at de vil redusere tallet på mordyr vil det selvsagt slå inn på slaktevolumet også neste år. 40 prosent av storfebøndene svarte at de regner med å levere mindre til slakt i 2019, mens 46 prosent av sauebøndene svarte det samme.

Neste artikkel

Kyllingfôret skal bli 90 prosent norsk