Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fjøssystemer lanserer laserstyrt fôring

Kan enkelt ettermonteres på eksisterende fôringsanlegg.

SJEKKER:  Skanneren kan benyttes på takband eller distribusjonsvogn som har automatisk utfôring. Illustrasjon: Produsenten.
SJEKKER: Skanneren kan benyttes på takband eller distribusjonsvogn som har automatisk utfôring. Illustrasjon: Produsenten.

Fjøssystemer har utviklet en ny og effektiv måte for å sikre at det alltid er nok fôr på fôrbrettet døgnet rundt skriver de i en pressemelding.

– Dette er viktig og en forutsetning for å få maksimalt fôropptak, som igjen gir en effektiv melkeproduksjon. Løsningen er genial, enkel og patentsøkt. Skanneren kan enkelt ettermonteres på eksisterende fôringsanlegg. Vi har testkjørt løsningen i tre fjøs over en 2-årsperiode og er nå klar for å lansere nyhetene, sier fagansvarlig Smart fôring i Fjøssystemer, Kjetil Lien.

Styringen skjer med en skanner som blir montert over fôrbrettet. Denne skanner kontinuerlig mengden fôr på fôrbrettet. Skanneren kan benyttes på takband eller distribusjonsvogn som har automatisk utfôring.

– Vi vet at et stabilt fôropptak over tid er helt avgjørende for et godt vommiljø, der mikrobene bryter ned fôret effektivt. Det som skjer på fôrbrettet styrer i stor grad aktiviteten, rangkampen og produksjonen i besetningen. En drøvtygger på beite vil normalt spise 10-12 ganger gjennom døgnet. Dette er en adferd som har utviklet seg gjennom naturlig seleksjon over flere tusen år. Det er ikke uten grunn at det har blitt slik. Vi ser at mikrobene i vomma jobber mer effektivt og blir mer stabilt ved flere små måltider gjennom døgnet kontra to store måltider. Dette gir seg utslag i høyt fôropptak kombinert med en god fôrutnyttelse, som igjen gir en god økonomisk gevinst og økt selvforsyningsgrad på hver enkelt gard, sier Kjetil Lien.

Annonse

En annen god effekt er aktiviteten og rangkampen i fjøset. Livet i fjøset er som ellers i samfunnet fullt av vinnere og tapere. Fôringa er og blir hjertet i fjøset. Nok ferskt fôr til enhver tid som ikke lar seg sortere, eliminere konkurransen og stresset rundt fôrbrettet.

– Vi får et roligere adferdsmønster der hele fjøset blir brukt og ikke styres av fôringa. Med vår nye løsning vil lavrangerte få like gode muligheter for et stabilt fôropptak. Dette vil gi et markant løft i produksjonen, noe som vil gi bedre gjennomsnittlig ytelse i besetningen, samt redusert stressnivået. Slik vil hele besetningen få en god helseeffekt, sier Lien.

I tillegg til laseren har Fjøssystemer utviklet helt nytt styringsprogram på Smart fôringskonseptet. Styringen er nettbasert slik at man har full oversikt på både, pc, smarttelefon og pad til en hver tid.

Neste artikkel

Fjøssystemer kjøper seg opp i byggentreprenør