Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere registrerer i Sauekontrollen

Økning i antall medlemmer og registrerte opplysninger.

Ved nyttår var medlemstallet i Sauekontrollen 5 521.

- 38,6 prosent av landets sauebesetninger og 46,3 prosent av landets søyer over 1 år er registrert i Sauekontrollen. Vi har sett en gledelig økning i medlemstallet også i 2017, skriver Animalia i årsmeldingen for kontrollen.

Legger inn mer

Enda mer gledelig er det kanskje at medlemmene også har blitt bedre til å registrere det som skjer ute i besetningene.

- Vi ser i år en spesielt stor økning i antall fødselsvekter. Den positive økningen i antall vekter er nok en følge av at innrapportering av fødselsvekter nå er obligatorisk for medlemmer i værring, skriver de.

Det er også en økning i innrapportering av helsehendelser. En del skyldes flere registrerte og overførte behandlinger fra Dyrehelseportalen, men også her er en betydelig effekt av at helseregistrering nå er obligatorisk for medlemmer i værring.

Annonse

Mange med forbedringspotensiale

Årsmeldingen viser også at variasjonen mellom de beste og dårligste sauebesetningene er stor. For eksempel har den beste tredjedelen av besetningene i snitt 2,03 lam om høsten mens den dårligste tredjedelen har 1,31.

- Når vi også ser stor variasjon i nivået på tilvekster og tap av lam tilsier dette at svært mange besetninger har et stort potensial til å forbedre produksjonsresultatene. Vi håper medlemmer og andre saueinteresserte bruker årsmeldingen aktivt til å sammenligne egne resultater med landsgjennomsnittet, skriver Sauekontrollen.

Neste artikkel

Avslutter rasegodkjenningsprosjekt