Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere tap til rovdyr

Sammenlignet med 2020, ble omtrent 2 000 flere sauer og lam registrert tatt av rovvilt på utmarksbeite i fjor sommer.

SKYLDIG: Jerven er den største synderen for tap av småfe i utmarka og står for nesten halvparten av alle erstatningssakene. Foto: Colourbox
SKYLDIG: Jerven er den største synderen for tap av småfe i utmarka og står for nesten halvparten av alle erstatningssakene. Foto: Colourbox

Etter beitesesongen 2021 gikk antall erstatningsoppgjør for tap av sau og lam til rovdyr opp med 15 prosent, melder Miljødirektoratet i en pressemelding. Til tross for økninga i fjor er tallene fortsatt lave, sammenlignet med de siste femten årene, noe som trolig kan ses i sammenheng med utfasing av sauedrift og utmarksbeiting i områder med mye rovdyr.

I 2021 BLE DET GITT erstatning for tap av omtrent 16 800 sauer og lam på beite. I 2020 var dette tallet på cirka 14 700, altså mer enn 2 000 mindre enn i fjor. I tillegg til at flere dyr er registrert som tatt av rovvilt, har antall søkere økt, noe som vil si at flere ble berørt av problemet i fjor enn året før.

Av rovdyrene er det fremdeles jerv og gaupe som står for mest skade på småfe på beite, og det er en økning i tilfeller hvor disse to, i tillegg til bjørn og ørn, er mistenkt som skadegjører. Jerven alene står for nesten halvparten av alle erstatningssakene. Skader påført av ulv, hadde imidlertid en tilbakegang i fjor og var nede på et nivå som man ikke har sett siden 2008.

Annonse

– Lisensfelling av ulv er svært effektivt, og nesten alle ulver påvist utenfor ulvesonen, har blitt felt av lokale jegere eller Statens naturoppsyn de siste vintrene. På barmark i beitesesongen er det derimot vanskeligere å felle ulv, så det kan oppstå omfattende skadesituasjoner fra enkeltdyr som vandrer utenfor ulvesonen. Det var færre slike tilfeller i 2021, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, i pressemeldinga.

UTFORDRINGA MED ULV OG BJØRN er at selv om det ikke finnes så mange av dem i Norge, kan enkeltindivider gjøre stor skade i avgrensede områder og tidsrom, skriver Miljødirektoratet. Derfor kan antall skader i et område variere mye fra år til år.

De tre fylkene med flest erstatningssaker er Innlandet, Trøndelag og Nordland. Mens Trøndelag og Nordland har registrert en svak nedgang i tilfeller de siste tre åra, hadde Innlandet derimot en økning i fjor. Dette er relatert til flere tilfeller av jervskader, og en liten økning i skader fra bjørn og gaupe, spesielt i kommunene Lesja, Skjåk og Fron, melder Miljødirektoratet.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken