Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

For mye egg

Prognosen for neste år viser et stort og økende overskudd av egg.

- Med bakgrunn i historisk høye klekketall går vi nå inn i en periode med stor overproduksjon. Prognosen viser et overskudd på om lag 2000 tonn, melder Totalmarked for kjøtt og egg.

Annonse

Norsk Fjørfelag(NFL) skriver at de gjennom tillitsmannsapparatet mottok urovekkende meldinger våren 2018 om antall nyetableringer.

- Bekymringen var begrunnet i konkrete tilbakemeldinger fra oppdrettere som opplevde stor etterspørsel etter unghøner, imek-leverandører som hadde stor pågang og tilbakemeldinger om urovekkende mange hønsehus under planlegging, skriver Norsk Fjørfelag.

Styret i NFL sendte et brev til Nortura for å meddele sine bekymringer.

- I svarbrevet fra Nortura 13.07.2018 meddelte Nortura at med det gode prognosebildet Nortura og Totalmarked har, var de ikke bekymret for storstilt overproduksjon inn i 2019, skriver NFL.

Neste artikkel

Forbrukerne dropper øko-egg