Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forbrukerne dropper øko-egg

Danske eggprodusenter må legge om igjen

Danske eggprodusenter har lagt om fra innreda bur til økologisk produksjon, men det har gitt overproduksjon av øko-egg.
Danske eggprodusenter har lagt om fra innreda bur til økologisk produksjon, men det har gitt overproduksjon av øko-egg.

Produksjonen av økologiske egg i Danmark overstiger nå forbruket og i flere måneder har danske eggpakkerier tatt i mot mer øko-egg enn de kan selge melder Landbrugsavisen.

Pakkeriene anbefaler øko-produsentene å legge om til annen type eggproduksjon som frittgående høner i aviar-systemer eller til frilandsproduksjon.

– Det er en usedvanlig situasjon, sier Jørgen Nyberg Larsen i bransjeorganisasjonen Danske Æg.

Bakgrunnen for den økte øko-produksjonen er at dagligvarehandelen i Danmark har faset ut egg fra innreda bur og flere eggprodusenter har da lagt om til produksjon av øko-egg.

Men salget av økologiske egg i Danmark har ikke holdt tritt med produksjonen. I 2018 økte produksjonen av økologiske egg med 13,7 prosent, men salget økte bare med 4,5 prosent.

Annonse

– Man trodde at flere ville kjøpe økologiske egg nå når bureggene forsvant, men to tredjedeler av forbrukerne kjøper fortsatt bare de billigste eggene sier Larsen.

Økologiske egg har nå en markedsandel i dansk dagligvarehandel på nesten 30 prosent, det klart høyeste i Europa. Men utfasingen av bur har ikke ført til den økningen i økologiske egg som bransjen så for seg. I stedet er det egg fra høner i aviar-systemer som har tatt over for bureggene.

– Summen av bur og aviar-egg er uendret, sier Larsen.

Pakkeriene ber nå sine produsenter legge om igjen til aviar- eller frilandsproduksjon fordi det koster for mye å produsere øko-egg uten at de kan hente prisen inn igjen i markedet.

– Det gjøres for å optimere økonomien i hele kjeden. Det koster mer å produsere økologiske egg enn det koster å produsere aviar- eller frilandsegg, og vi vil ikke lage mer av de dyreste produktene for å selge dem til lavere pris i butikken, sier Larsen.

Neste artikkel

Tidenes beste år for danske melkeprodusenter