Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fornøyde bønder i innlandet

Innlandsbonden er optimistisk og driver godt. Her er det tresking på Stange. Foto: Morten Berntsen.

- De aller fleste gårdbrukerne i Innlandet driver godt og gjør det bra økonomisk. Landbruket er preget av pågangsmot, skriver Fylkesmannen i Hedmark.

Grunnlaget for uttalelsen kommer fra en ny undersøkelse gjennomført av Ruralis og Rådhuset Vingelen på oppdrag fra Fylkesmannen i Hedmark og Fylkesmannen i Oppland.

Annonse

Rapporten heter “Trender i landbruket”, og viser at Innlandsbonden over tid har hatt en positiv utvikling, og mange har tro på at trenden vil fortsette. De fleste gårdbrukerne ønsker å utvide produksjonen og jordbruksarealet.

Av utfordringer peker rapporten på at en stor andel av melkeproduksjonen fortsatt foregår i båsfjøs, og at mange av disse produsentene ikke har bestemt seg for hvorvidt de skal legge om til løsdrift eller ikke. Rapporten belyser også utfordringen med den store leiejordsandelen og utfordringene med at leiejorda nedprioriteres når det gjelder vedlikehold som grøfting/drenering.

Neste artikkel

Færre foretak med husdyr