Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forsker på trusler mot husdyrbønder

Svenskene vil ha handlingsplan for bedre livskvalitet.

Også i Norge opplever husdyrbønder at presset fra samfunnet kan være tungt å bære. Bildet har for øvrig ikke noe med saken å gjøre i så måte. Illustrasjonsfoto: Marit Glærum.

Stiftelsen Svensk Lantbruksforskning har bevilget tre millioner til et prosjekt som skal se på hvordan den svenske husdyrbonden håndterer og reagerer på kritikk og trusler de utsettes for gjennom media og kontrollerende myndigheter. Prosjektet skal se på konsekvensene for individer og foretak, for helse og sosiale og økonomiske forhold. Resultatet skal omsettes i en handlingsplan for hvilke tiltak som behøves for å skape en bedre livskvalitet for husdyrprodusenter.

Annonse

- Dette er veldig relevante tema for svenske gårdbrukere som opplever trusler, forbrytelser og kritikk mot sin husdyrproduksjon. Det rapporteres stadig om slike saker i mediene, men det finnes ikke kunnskap om konsekvensene for bonden og bedriften, sier professor Peter Lundquist ved institusjonen for arbeidsvitenskap, økonomi og miljøpsykologi.

Neste artikkel

Minner om dyrevelferdsprogram