Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Forventer nedgang i melkebehov

Pandemieffekten på melkeforbruket er avtagende

Pandemien har ført til et høyt forbruk av norsk kumelk. Nå som samfunnet er åpent igjen, ser Tine at trenden er i ferd med å snu. Foto: Dag Idar Jøsang
Pandemien har ført til et høyt forbruk av norsk kumelk. Nå som samfunnet er åpent igjen, ser Tine at trenden er i ferd med å snu. Foto: Dag Idar Jøsang

Mens behovet for kumelk gikk opp de to siste åra som en effekt av pandemien, varsler Tine nå at de merker en nedgang i omsetning og volum, spesielt i dagligvaremarkedet. Selv om økt aktivitet i storhusholdninger delvis kompenserer for reduksjonen i dagligvare, viser likevel prognosene et redusert behov for melk i 2023.

— Vi har vært igjennom store volumsvingninger de siste åra. Det tar tid å omstille en biologisk produksjon, derfor ønsker vi å sende ut signaler så tidlig som mulig for slik å skape en viss forutsigbarhet for produsentene, sier Johnny Ødegård, direktør for Tine Rådgiving og Medlemsservice.

Han påpeker at de kommer med varselet, til tross for at det foreløpig er lav sikkerhet i prognosene, og det er enda for tidlig å si noe om konkrete anbefalinger om forholdstall.

Annonse

Siden det er sannsynlig at forholdstallet kan gå ned, oppfordrer Ødegård melkeprodusenter til å allerede nå planlegge for hvilke grep man kan gjøre for å forberede for et lavere volum. Han anbefaler blant annet å utnytte den gode melkeprisen på sommeren, ved å øke andelen sommermelk.

– Det er god økonomi å produsere mer sommermelk, både for den enkelte og for fellesskapet. Det vil være behov for mer sommermelk, også til neste år, sider han.

Neste artikkel

Ny storstue på Brennmoen