Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Framtidsretta råd

Samler anbefalinger for storfekjøttprodusenter i Nord-Norge

Forskere besøker storfekjøttprodusenter for å få gode eksempler på suksessfaktorer og flaskehalser i drifta. Foto:Frida Meyer.

- Vi har allerede vært i 10 besetninger i Nordland og Troms, nå gjenstår bare en tur til Finnmark, sier Inger Hansen som leder prosjektet «Økt produksjon av storfekjøtt i Nord Norge». Formålet har vært å samle anbefalinger for funksjonelle og enkle driftssystemer i det nordnorske klimaet. 

Tenk sikkerhet

Forskerne fra Bioforsk Tjøtta har vært på gårdsbesøk og intervjuet storfekjøttprodusenter i de tre nordligste fylkene. Slik har de innhentet verdifulle eksempler på suksessfaktorer og flaskehalser for sikkerhet og økonomi i produksjonen. Mange av produsentene fremhever sikkerhet som et viktig punkt for å lykkes. Fangfronter ved eteplassene ansees som en nyttig investering. Ved utedrift kan det løses med fangfronter i fôrhekker med tak.

- Fangfronten er kjempeviktig for å få fiksert dyr til inspeksjons og behandling, påpeker en produsent i Troms.  

Planlegg godt

Det er mange måter å drive kjøttproduksjon på. For å ha en levedyktig drift må økonomien være i fokus.

- Før en velger driftsopplegg og rase, må man sette seg ned og vurdere ressursene på gården. Jo mer beite en har, desto mer gratis fôr har man for eksempel å produsere kalv på, sier en av produsentene som ble intervjuet.

En del av tipsene fra produsentene går på hva nye produsenter bør være bevisste på fra starten av ved bygging av nye fjøs. Mange arbeidstimer må regnes med til planlegging og gjennomføring.  

Sluttrapport

Annonse

Prosjektet er et samarbeid med forskere ved Veterinærinstituttet i Oslo, som gjennomfører tilsvarende besetningsbesøk i fjellregionen lenger sør i landet. Det skal være ferdig i løpet av 2016. Da vil forskerne publisere en sluttrapport fra erfaringene de har gjort seg på gårdsbesøkene.

- Vi håper å kunne samle flere konkrete tips og råd til framtidens storfekjøttprodusenter når dette prosjektet er gjennomført, sier prosjektleder Inger Hansen.

LES OGSÅ:Vil ha ammekyrne ut i distriktene

LES OGSÅ:Han er Norges beste ammekuprodusent

LES OGSÅ:Ny giv i Sogn og Fjordane

Neste artikkel

Fant nitrogenfikserende mais