Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fremdeles fugleinfluensarisiko

Mattilsynet letter ikke på restriksjonene på fjørfebesetningene, etter nye tilfeller av fugleinfluensa på villfugl.

Ny tilfeller av fugleinfluensavirus oppdaget på nyåret, bidrar til at de nåværende restriksjonene på norske fjørfebesetninger opprettholdes. Foto: Jo Jorem Aarseth
Ny tilfeller av fugleinfluensavirus oppdaget på nyåret, bidrar til at de nåværende restriksjonene på norske fjørfebesetninger opprettholdes. Foto: Jo Jorem Aarseth

Til tross for at risikoen for spredning av fugleinfluensa til Norge blei vurdert som lav tidlig i november, blei det i løpet av måneden oppdaget tilfeller av det smittsomme viruset i viltlevende kortnebbgås og måke i Rogaland og Vestland. Per i dag er det 16 fugler i Norge som har fått påvist sykdommen i fylkene Rogaland, Vestland og Agder, og nylig blei det gjort funn i to svaner i Bergen. Det blir også stadig oppdaget tilfeller av fugleinfluensa i Norges naboland.

Derfor anbefaler Veterinærinstituttet å opprettholde det nåværende portforbudet for utegående fjørfe og hobbyfugler i hele den sørlige delen av landet og opp til og med Trøndelag. I tillegg viderefører de jaktforbudet som blei innført i høst, for å unngå unødvendig forstyrring og eventuell spredning av villfugler.

Annonse

Selv om de fleste tilfellene er påvist blant villfugler, har også fire tamfugler i Nærbø fuglepark blitt syke av viruset, melder Veterinærinstituttet. Det er ikke oppdaget overføring av viruset fra fugl til mennesker, og Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for det som lav, men sykdommen er alvorlig for fjørfe.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken