Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fritt for paratuberkulose

I 2020 blei det ikke oppdaget noen tilfeller av den alvorlige smittsomme sykdommen paratuberkulose hos norske drøvtyggere.

SANERT VEKK: Fram til 2014 var norske geitebesetninger gjennom det omfattende saneringsprosjektet Friskere Geiter, for å bli kvitt sykdommene CAE, Paratuberkulose og Byllesjuke. Det har gitt gode resultater. Foto: Dag Idar Jøsang
SANERT VEKK: Fram til 2014 var norske geitebesetninger gjennom det omfattende saneringsprosjektet Friskere Geiter, for å bli kvitt sykdommene CAE, Paratuberkulose og Byllesjuke. Det har gitt gode resultater. Foto: Dag Idar Jøsang

I fjor kunne Veterinærinstituttet konstatere at ingen nye utbrudd av sykdommen paratuberkulose blei oppdaget, hverken i stor- eller småfebesetninger i Norge. Det kan likevel tenkes at det potensielt kan finnes uoppdaget smitte, i og med at sykdommen har svært lang inkubasjonstid. Veterinærinstittutet melder videre at import av levende husdyr, og forurensa grovfôr kan medføre en risiko for nye utbrudd.

Paratuberkulose er en kronisk, alvorlig tarmsykdom som gir avmagring og reduksjon i dyrevelferd og produksjon, og kan være dødelig, spesielt for storfe, melder Veterinærinstituttet. Bakterien som forårsaker sykdommen er spesielt levedyktig, og kan overleve ni måneder i gjødsel og opp til to år på beiter. Fra et dyr blir smitta til symptomene oppstår kan det gå mellom ett og ti år, å det kan derfor være vanskelig å oppdage smitte.

Siden overvåkingsprogrammet for sykdommen blei starta opp i 1996, har det blitt oppdaget smitte i 35 geitebesetninger, 11 storfebesetninger og seks saueflokker. Fram til 2014 blei det derfor jobbet aktivt for å sanere vekk sykdommen fra norske geitebesetninger, gjennom prosjektet Friskere geiter, og siden prosjektet blei avsluttet har det blitt oppdaget svært få tilfeller hos drøvtyggere. I dag er sykdommen heldigvis sjelden, men Mattilsynet fortsetter likevel overvåkingsprogrammet, for å sikre at eventuelle nye tilfeller raskt blir oppdaget.

Neste artikkel

Inviterer til Dyrevelferdskonferanse