Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Frykter vårtrekket, viderefører portforbud

15 kommuner i Rogaland anses fortsatt som høyrisikoområde for fugleinfluensa.

SJUKDOM: Med vårtrekket vil det med stor sannsynlighet komme fugler fra Europa som har med seg fugleinfluensasmitte.Foto: Thermos/Wikipedia.
SJUKDOM: Med vårtrekket vil det med stor sannsynlighet komme fugler fra Europa som har med seg fugleinfluensasmitte.Foto: Thermos/Wikipedia.

Mattilsynet skriver i en kunngjøring at de etter en ny vurdering har besluttet å videreføre høyrisikoområdene med portforbudbestemmelser for fjørfe i 15 kommuner i Rogaland.

De 15 kommunene hvor dette gjelder er: Kvitsøy, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Klepp, Time, Gjesdal, Hjelmeland, Strand, Bjerkreim, Lund, Sokndal, Eigersund og Hå.

– Vi vil som tidligere, vurdere høyrisikoområdene fortløpende, og ny status vil bli publisert seinest før påske, skriver Mattilsynet.

Portforbudbestemmelsene som gjelder i høyrisikoområdene skal redusere risikoen for smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler.

Annonse

Hvorfor?

De 15 kommunene i Rogaland som nå er definert som høyrisikoområder, har stor tetthet av kommersielle fjørfehold og hobbyfjørfehold. Mange av Norges avlsbesetninger for fjørfe finnes i dette området. Et utbrudd med fugleinfluensa vil derfor få store dyrehelse-, dyrevelferdsmessige og økonomiske konsekvenser.

– Det ble også nylig påvist smitte av fugleinfluensa på en grågås i Sandnes 7. februar 2022. Det finnes flere viktige våtmarksområder for trekkfugler i området, og vårtrekket er snart i gang. Med vårtrekket vil det med stor sannsynlighet komme fugler fra Europa som har med seg fugleinfluensasmitte. Det pågår for tiden flere utbrudd i mange land i Europa, også i våre naboland som Danmark, og Storbritannia, skriver de.

Beslutningen er basert blant annet på Veterinærinstituttets risikovurdering.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken