Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa i kommersiell verpehønsbesetning

Mattilsynet melder om påvist fugleinfluensa i Rogaland.

ALVORLIG: Det er påvist fugleinfluensa hos verpehøns i Rogaland. Dyra på bildet har ingenting med saken å gjøre. Arkivfoto: Bondebladet.
ALVORLIG: Det er påvist fugleinfluensa hos verpehøns i Rogaland. Dyra på bildet har ingenting med saken å gjøre. Arkivfoto: Bondebladet.

I en pressemelding i kveld skriver Mattilsynet at det er påvist fugleinfluensa i en besetning med verpehøns i Klepp kommune i Rogaland. Dette er første gang fugleinfluensa er påvist i et kommersielt fjørfehold i Norge. Risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

– Dette er en veldig alvorlig situasjon for fjørfeproduksjonen i Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Alle dyr i det smittede fjørfeholdet er avlivet og det blir pålagt restriksjoner for fjørfehold i et større område rundt besetningen for å hindre videre smittespredning, sier Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Annonse

Mattilsynet ble onsdag varslet om økt dødelighet i besetningen. Besetningen på 7 500 høns ble da båndlagt, noe som betyr at det ikke kunne flyttes dyr inn i eller ut av besetningen. I tillegg ble det tatt ut prøver som har blitt analysert av Veterinærinstituttet. Prøvene viser at det er fugleinfluensa, og nærmere undersøkelser gjøres nå for å avklare hvilken type fugleinfluensa dette er. Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet gjør videre analyser og vurderinger.

Mattilsynet er på gården i kveld og har avlivet resten av besetningen. Det er foreløpig ikke kjent hvordan smitten har kommet inn i besetningen.

Mattilsynet vil nå innføre en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning. Det vil blant annet bli innført portforbud i deler av Rogaland. Det vil si at alle typer tamme fjørfe må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute. Det vil også bli innført risikosone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene kan all transport av levende fjørfe og egg ut fra gårder bli forbudt. Mattilsynet vil så raskt som mulig komme tilbake til endelige tiltak, sannsynligvis i løpet av fredag.

Inntil videre anbefaler Mattilsynet så lite forflytning av fjørfe og egg fra gårder i dette området, som mulig.

– Vi jobber med å få fullstendig oversikt over situasjonen og vurderer fortløpende hvilke tiltak som er nødvendig. Ytterligere tiltak kan komme i den nærmeste tiden og på kort varsel, sier Godal.

Neste artikkel

Fugleinfluensa fortsetter å herje