Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fugleinfluensa påvist i Norge

Smitte fra villfugl til fjørfenæringa kan få alvorlige konsekvenser.

Fugleinfluensaen av typen HPAI H5N8, som nå er påvist her til lands, kan ramme kommersielle besetninger hardt dersom de blir smittet. Foto: Illustrasjonsfoto fra arkivet.
Fugleinfluensaen av typen HPAI H5N8, som nå er påvist her til lands, kan ramme kommersielle besetninger hardt dersom de blir smittet. Foto: Illustrasjonsfoto fra arkivet.

I en pressemelding skriver Mattilsynet at det er funnet fugleinfluensa på viltlevende kortnebbgås i Rogaland og ei måke i Bergen. I tillegg ble det i går kveld gjort funn på én kalkun i Nærbø fuglepark. I november sa Mattilsynet at risikoen var liten for at vi fikk denne typen fugleinfluensa til Norge. Nå er det innført portforbud for alle tamfugler i fylkene Rogaland og Oslo, Sirdal kommune i Agder samt kommuner med kystlinje som ligger i fylkene Agder, Viken og Vestfold og Telemark.

– Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak, skriver de.

Portforbudet gjelder også for økologiske fjørfe. Økologiregelverket tillater å holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

Mattilsynet har følgende råd til produsenter som driver kommersiell fjørfeproduksjon:

– Sørg for godt smittevern i besetningen din

Annonse

– Direkte kontakt med smittede fugler eller kontakt med avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Det er derfor viktig å hindre at ville fugler oppsøker fjørfeanlegg på grunn av lett tilgjengelig næring.

– Sørg for at ville fugler ikke blir tiltrukket dyreholdet ved å få tilgang til kraftfôr, eggsøl, og kadaver / døde fugler i nærheten av fjørfeholdet ditt.

– Unngå kontakt med ville fugler. Har du likevel vært i kontakt med ville fugler; ta en dusj og skift klær før du er i kontakt med egne fjørfe.

– Sørg for en velfungerende smittesluse ved inngang til fjørfeanlegget. Husk skift av klær og skotøy, håndvask og desinfeksjon for alle som skal inn i fjørfebesetningen din. Du kan lese mer om smittesluse i Veileder til dyrehelseforskriften, kapittel 3.3. Husk at alle som skal inn i fjørfebesetningen din må bruke smitteslusa.

– Begrens antall besøkende i fjørfeanlegget til det absolutt nødvendige

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken