Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fylkessammenslåing gir øremerketrøbbel

Da Sør- og Nord-Trøndelag ble slått sammen til ett fylke slutta kalvefôringsautomaten til Knut Berntsen i Rennebu å fungere.

Det høres kanskje ut som en merkelig konspirasjon, men handler rett og slett om tekniske problemer knyttet til nye produsentnummer.

Alle kalver som blir født i Norge skal merkes med et tolvsifret produsentnummer, hvor de to første tallene henviser til hvilket fylke kalven er født i og de to neste henviser til kommunen.

Før Nord- og Sør-Trøndelag ble et fylke ble alle kalvene til Knut Berntsen i Rennebu merket med fylkesnummer 16 og kommunenummer 35.

I forbindelse med at de to fylkene ble slått sammen ble det bestemt at det nye fylket skulle ha fylkesnummer 50 og at Rennebu skulle få kommunenummer 22.

Stress med to nummer

En ting er at melkeprodusenten må lære seg et nytt produsentnummer og at han nå må operere med to ulike produsentnummer avhengig av om dyra i fjøset er født før eller etter 1. januar 2018.

Et annet og større problem er at det ikke er teknisk mulig å lage elektroniske øremerker til produsentnummer som har så høye verdier som Knut Berntsens nye produsentnummer har. Systemet, laget i henhold til globale, tekniske ISO-standarder, takler rett og slett ikke tolvsifra tall som starter på 27 eller høyere.

– Når et siffer skal leses av digitalt må produsentnummeret gjøres om til 0ere og 1ere. Jo høyere verdi, jo flere nullere og enere. Det er rett og slett ikke teknisk mulig å få plass til så mange nullere og enere som kreves for å omgjøre et tolvsifret tall som starter på 27 eller høyere til en digital verdi, forteller site manager hos Os-id, Pål Kjellesvig Dalløkken.

Trøbbel med melkefôringsautomaten

At det ikke er mulig å lage elektroniske øremerker med Knut Berntsens nye produsentnummer, betyr trøbbel i fjøset.

Annonse

– Kalvefôringsautomaten er avhengig av at jeg har velfungerende elektroniske øremerker, sier melkeprodusenten.

For å løse opp i de praktiske utfordringene har han nå måttet bestille egne øremerker som kalvene må ha på seg for at melkefôringsautomaten skal fungere.

– Alle kalvene født i år må derfor ha tre øremerker. Når de er ferdige med melkefôring, tar jeg av erstatningsøremerkene og bruker disse på nye kalver, forteller bonden.

Ny ordning på trappene

Kjellesvig Dalløkken forteller at næringa i mange år har diskutert nye merkeordning for storfe.

– Sauer merkes allerede i dag med en sjusifra kode som er helt uavhengig av logiske faktorer som fylkes- og kommunetilhørighet. Man kunne tenke seg et liknende opplegg for storfe, sier han.

Må på plass før 2020

Ola Nafstad, fagdirektør for husdyr i Animalia, sier det er beklagelig at ingen i næringa avdekket denne utfordringen før det var for seint.

– Myndighetene har flere ganger utredet et nytt system for merking av storfe. Den siste utredningen skal sendes på høring nå i februar. Frem til ny ordning er på plass må vi finne en midlertidig løsning som fungerer i Trøndelag. Det som er sikkert er at denne løsningen må være på plass før regionsreformen skal implementeres i 2020, for da får vi massive bytter av produsentnummer, sier Nafstad.

Neste artikkel

Tine innstiller på 57 øre pr. liter i etterbetaling