Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Går sammen om utmarksbeite

Storfekjøttsatsinga i Hedmark oppmuntrer til beiteorganisering.

Å flytte dyr ut i utmark gjør at en kan høste mer vinterfôr og øke produksjonen. Foto: Camilla Mellemstrand.
Å flytte dyr ut i utmark gjør at en kan høste mer vinterfôr og øke produksjonen. Foto: Camilla Mellemstrand.

Selv om Hedmark er et fylke med mye beiteressurser i utmark, så er det ikke bare å øke på med dyr på utmarksbeite. Rovdyr, trafikkerte veger, hyttefelt og så videre er begrensende faktorer.

- Vi ser at også beiteorganiseringa, eller mangel på sådan, også er med å begrense beitebruken veldig, sier Vegard Urset hos Fylkesmannen i Hedmark.

Les også: Innmarksbeite til sau.

TVILENDE EIERE

For at det skal være mulig å utnytte utmarksressursene til beitebruk igjen har aktørene i storfekjøttsatsinga i Hedmark forsøkt å oppmuntre grunneiere og beitebrukere til å se på om det går an å få til ny beiteorganisering.

Storfekjøttsatsinga i Hedmark

For å nå målet om 20 % økning innen 2020 er det valgt ut fire hovedsatsingsområder:

1. Øke antallet ammekyr ved særlig å ha fokus på de som skal starte opp

2. Redusere antallet kalveslakt som ikke går til kontraktsproduksjon

3. Kompetanseheving

4. Bedre utnyttelsen av beiteressursene i hele fylket

Bak satsingen står en styringsgruppe bestående av Nortura SA, Furuseth AS, Fatland AS, Røros Slakteri AS, TINE SA, TYR, Hedmark Bondelag, Hedmark bonde- og småbrukarlag, Fylkesmannen i Hedmark og kommunal landbruksforvaltning.

- Dette har vært krevende og mange grunneiere ønsker ikke å slippe til beitebrukere som ikke har beiterett i området. De er redde for skader på skogen og at tømmerinntektene skal gå nedover, samt at beitebrukeren over tid kan påberope seg beiterett gjennom hevd, forteller han.

BLIR FELLESBEITING

Nå ser det imidlertid ut til at det blir et regionalt fellesbeite i Kongsvinger og Eidskog. Kommuneskogene i de to kommunene har stilt utmark til disposisjon slik at husdyrprodusentene i de to kommunene kan samle seg om beiting i ett felles område.

Annonse

- Storfekjøttsatsingen har bidratt med midler slik at beitelaget kan leie inn Norsk Landbruksrådgivning til å bistå i prosessen med å få til gode avtaler og vedtekter, forteller Urset.

LES OGSÅ: Merpris på angus.

LES OGSÅ: Charolais toppet alle rekorder.

LES OGSÅ: 8581 mjølkebruk i Noreg.

Neste artikkel

Nofence godkjent for storfe og sau