Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Geno lanserer avlsverdi for fôrvedlikeholdsbehov

Feed$aved™ er det navnet på avlsverdien utviklet for det amerikanske markedet.

AVLSVERDI: Geno har særlig hatt det amerikanske markedet i tankene når de har utviklet en ny avlsverdi for krysningen mellom NRF- og holstein-kyr. Foto: Dag Idar Jøsang
AVLSVERDI: Geno har særlig hatt det amerikanske markedet i tankene når de har utviklet en ny avlsverdi for krysningen mellom NRF- og holstein-kyr. Foto: Dag Idar Jøsang

Internasjonale kunder har fått enda en grunn til å bruke Norsk Rødt Fe (NRF) i besetningene sine. Den 15. mars lanserte Geno avlsverdier for Feedsaved. Indeksen er utvikla og tilpassa krysninger mellom NRF og holstein, og er laget med tanke på det amerikanske markedet, skriver Geno på sine nettsider.

LEVENDEVEKT FOR NRF ER kalkulert ut fra slaktedata for 1,2 millioner NRF-kyr. Slaktevektene er brukt til å anslå levendevekt ut fra en formel utviklet av Genos avlsforskere. Prediksjonen av levendevekt ut fra slaktevekt har tatt hensyn til alder, laktasjonsnummer, EUROP-klassifisering og fettklasse. Generelt har høye og tynne kyr slaktevekter som utgjør en mindre prosent av levendevekten enn mer muskelsatte kyr med høyere holdpoeng.

Levendevekt (voksen) har en arvegrad på 0,47 i NRF-populasjonen. Dette betyr at vi raskt kan endre kroppsvekt gjennom avl om det er ønskelig.

KUSTØRRELSE OG KROPPSVEKT betyr noe. Større kyr trenger mer fôr for å opprettholde kroppsvekten, så for mange melkeprodusenter rundt om i verden er det interesse for å selektere for mindre kyr.

NRF-kyr er mindre enn holsteinkyr, og dette gjør NRF veldig attraktive fra et fôreffektivitetsperspektiv. En gjennomsnittlig NRF-ku når en voksenvekt på rundt 610 kilo, mens en holsteinku når en voksenvekt på 700 kg. Krysninger mellom NRF og Holstein får en gjennomsnittlig kroppsvekt på 655 til 660 kg.

INTERNASJONALT BLIR GENETISKE evalueringer av Feedsaved publisert i form av såkalt Predicted Transmitting Abilities (PTA), som sier noe om i hvilken grad egenskapen blir overført til avkom. Dette er forskjellig fra måten vi gjør andre genetiske evalueringer for NRF-okser.

Annonse

Alle andre egenskaper i NRF-avlen blir publisert som standardiserte avlsverdier med en referansepopulasjon satt til 100 og standardavvik på 12 poeng.

I TILLEGG HAR PTA for Feedsaved en referanse definert som ei ku på 700 kg. Dette gjør det enkelt å tolke oksens PTA for Feedsaved siden denne vil reflektere de antatte innsparinger i fôr når NRF-okser er brukt på ei gjennomsnittlig holsteinku.

Det er forventet at krysningsdøtrene etter de beste NRF-oksene for Feed$aved™-egenskapen spiser 1 kg mindre tørrstoff per dag sammenlignet med renraset holsteinku.

EGENSKAPEN TIL FEEDSAVED kan også være aktuell for det norske markedet, men dette må først vurderes av styret i Geno. I Norge blir egenskapen i så fall publisert på normal skala med gjennomsnitt 100 og +/- 12 poeng per standardavvik.

Denne indeksen er utviklet og tilpasset særlig det amerikanske markedet med tanke på krysning mellom NRF og holstein. I en norsk tilnærming vil den trolig inkludere noen flere delegenskaper.

Neste artikkel

Dyrebilsjåfør med ambisjoner