Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Genomisk avlsverdi er mye sikrere

For nordiske røde raser gir bruk av genomisk beregnet avlsverdi 38-136 prosent sikrere avslverdi.

GS: Den genomiske avlsverdien på årsgamle kviger har vist seg å være mye sikrere enn tradisjonelt beregnet avlsverdi. Foto: Dag Idar Jøsang
GS: Den genomiske avlsverdien på årsgamle kviger har vist seg å være mye sikrere enn tradisjonelt beregnet avlsverdi. Foto: Dag Idar Jøsang

Tradisjonelt har avlsverdier hos melkekyr vært regnet ut fra kyrnes avstamning. Bruk av DNA-tester har viser nå vei til en sikrere avlsverdi.

Derfor har forskere ved det svenske landbruksuniversietet, SLU, undersøkt i hvor stor grad genomisk avlsverdi speiler de faktiske framtidige egenskapene til en kvige.

Det har forskerne gjort i samarbeid med avlsfirmaet VikingGenetics og konsulentselskapet Växa Sverige. De har undersøkt alle genomisk testede kviger som ble født i Danmark, Sverige og Finland i 2013 - 2015.

Annonse

De genomiske avlsverdiene ble beregnet da kvigene var ett år gamle, og sammenlignet med deres faktiske egenskaper som kyr. Totalt 12 egenskaper ble undersøkt, og de inkluderte egenskaper som produksjon, helse, eksteriør og fruktbarhet.

Overenstemmelsen mellom den genomiske avlsverdien og den senere registrerte egenskapen ble brukt som et mål på hvor sikker avlsverdien var.

Resultatet var at de genomiske avlsverdiene var 38 til 136 prosent sikrere enn tradisjonell stamtavleindeks for den nordiske røde kua. For holstein var den genomiske avlsverdien 42 til 194 prosent sikrere og for jersey 11-78 prosent.

Hele rapporten kan leses her.

Neste artikkel

Genmutasjon på ku reduserer fruktbarheten