Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir råd til bønder i fôrkrise i nettmøte

Parallelle nettmøter om fôring av sau og kjøttfe i kveld. I morgen står melkekyr for tur.

Vinterhalvået blir et unntaksår for veldig mange. Hvordan skal man komme seg best mulig gjennom det? Foto: Dag Idar Jøsang

Hvordan kan du opprettholde produksjonen ved å sikre at du har oversikt over hva du har av fôr, og hvordan kan du best disponere fôret gjennom vinteren?

Det er det overordnede temaet når Felleskjøpet Agri, Nortura og Norsk Landbruksrådgiving inviterer til to parallelle nettmøter fra klokka 18 til 19 i kveld, onsdag 29. august. I det ene møtet vil rådgiverne gi råd til småfeprodusenter, mens det andre møtet vil dreie seg om fôring av ammeku og oppfôringsokser.

I morgen, torsdag 30. august, er det råd til melkebønder som står for tur.

Du kommer til nettmøtene her.

For småfeprodusentene vil rådgiverne gi råd om:

* hvordan beitet kan utnyttes utover høsten.

* rett kraftfôrvalg ved støttefôring på beite.

* hvordan opprettholde god tilvekst med redusert grovfôrmengde ved å tilpasse med rett kraftfôr.

* få oversikt over grovfôrkvalitet og -mengde for å gjøre en god fôrdisponering

* god tidsstyring og slaktekvalitet med redusert grovfôr for å oppnå god økonomi.

Hvordan fôre ammekyr når man har lite grovfôr, og hvordan fôre okser til slakt? Foto: Marit Glærum

For storfeprodusentene vil rådgiverne gi råd om:

Annonse

* hvordan beitet kan utnyttes utover høsten.

* hvordan opprettholde god tilvekst med redusert grovfôrmengde ved å tilpasse med rett kraftfôr.

* få oversikt over grovfôrkvalitet og -mengde for å gjøre en god fôrdisponering.

* fôring av ammeku og oppfôring av okse til slakt for både lettrase og tung rase.

Hvordan skal man bruke kraftfôr til å opprettholde god avdrått når grovfôrmengden reduseres? Foto: Dag Idar Jøsang

Melkeprodusenter vil få råd om:

* Hvordan beitet kan utnyttes utover høsten.

* Hvordan opprettholde god avdrått med redusert grovfôrmengde ved å tilpasse med rett kraftfôr.

* Få oversikt over grovfôrkvalitet og -mengde for å gjøre en god fôrdisponering.

* Oppfôring av oksekalver i mjølkekubesetninger.

Nettmøtene innledes med en presentasjon på rundt 20 minutter, og det blir mulig å sende inn spørsmål under og etter presentasjonen. Rådgiverne svarer på generelle spørsmål så lenge møtet varer, men ikke spørsmål tilknyttet forhold på enkeltgårder.

Et opptak av møtet blir lagt ut på nettet i etterkant.

Neste artikkel

Gjør væren beredt