Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gir sauebjella hørselstap hos sau?

Kristian vil forske på om bjella kan gi hørselstap hos sauer.

Ved å måle stresshormoer i avføring og ull, og undersøke hårcelletap i øret vil, Kristian Ellingsen-Dalskau forske på sauens velferd med å bruke sauebjelle på beite. Illustrasjonsfoto.
Ved å måle stresshormoer i avføring og ull, og undersøke hårcelletap i øret vil, Kristian Ellingsen-Dalskau forske på sauens velferd med å bruke sauebjelle på beite. Illustrasjonsfoto.

Sauer går med bjeller på utmarksbeite, og det har de alltid gjort. Nå ønsker forsker Kristian Ellingsen-Dalskau å undersøke hva høy bjelleklang over tid gjør med sauens hørsel og velferd.

– Vi vet at folk og dyr som blir utsatt for høye lyder over tid opplever stress, og det er grunn til å tro at sauen blir stressa av å gå med en bjelle rundt halsen hele sommeren, sier forsker Kristian Ellingsen-Dalskau til Norsk Landbruk.

Lang tradisjon med bjellebruk

I forskrift om velferd for småfe heter det ifølge forskeren at sau ikke skal utsettes for varig støy på mer enn 65 desibel.

– Sauebjellen kan imidlertid avgi lyd på over 100 desibel, forklarer Ellingsen-Dalskau.

Bjelle er i dag unntatt Mattilsynets krav om at utstyr som skal benyttes på dyrene, skal dokumenteres som forsvarlig.

– Dette er fordi praksisen med bjellebruk har lange tradisjoner i inn- og utland, sier Ellingsen-Dalskau.

Annonse

Måler stresshormoner i avføring

Ellingsen-Dalskau jobber som forsker på dyrevelferd i Veterinærinstituttet. Han har tidligere forsket blant annet på god helse og velferd for kalver i moderne drift, og velferd i rasjonelle driftsbygninger for sau.

Nå er han i gang med å søke om midler til å utføre dyreforsøk på hørsel og stress hos sauen.

– Stress måler vi med å måle stresshormoner i avføring og i ulla. Og hørselen måler vi ved å se på hårcelletap i øret, altså fysiske skader i øret, forklarer forskeren.

Det finnes ingen som har forsket på dette temaet, forklarer Ellingsen-Dalskau. Men det finnes lignende studier. For eksempel en studie fra 2006 som sier at søyer med bjelle er mer utsatt for å bli drept av bjørn, enn søyer uten bjelle.

– Dette kan både skyldes at rovdyret hører hvor sauene er og at sauen ikke hører rovdyr som nærmer seg, sier Ellingsen-Dalskau.

Etisk betenkelig

Det er ikke bare med tanke på rovdyr at hørselstap kan påvirke dyrevelferden.

– Søye og lam bruker hørselen når de kommuniserer med hverandre. Hører de ikke hverandre, kan det gjøre noe med dynamikken i gruppa, og tilknytningen mellom søye og lam, forklarer forskeren.

Skulle det vise seg at sauen opplever hørselstap, mener Ellingsen-Dalskau at bruken er etisk betenkelig å bruke sauebjella.

– Vi kan jo spørre oss om det er så farlig at sauen hører litt dårligere, men her til lands har vi en tradisjon for å tilpasse drifta dyrene. Det er ikke dyra som skal tilpasses drifta, sier Ellingsen-Dalskau.

Neste artikkel

Vil øke kompetansen på produksjonsdyrhelse