Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjær fra trær gir sunn tarm på gris

En diett med gjær fra grantrær har vist seg å fremme sunne tarmbakterier hos gris.

Kan gjærprotein være helsefremmende for gris? Ny forskning kan muligens peke i den retninga. Foto: Marit Glærum
Kan gjærprotein være helsefremmende for gris? Ny forskning kan muligens peke i den retninga. Foto: Marit Glærum

SFI Foods of Norway ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har lenge jobbet med å undersøke hvilke effekter gjær dyrket på sukker fra norske grantrær, har når det gis som proteinfôr til gris.

Bakgrunnen for prosjektet er å finne alternative proteinkilder til matproduserende husdyr, for å redusere presset på eksisterende ressurser, og unngå at proteinråvarer som kan brukes til menneskemat, brukes som dyrefôr, skriver NTB. I søken etter slike proteinkilder har gjær pekt seg ut som et potensielt godt alternativ. Gjær består av mikrober og har et proteininnhold på opptil 58 prosent. I tillegg kan gjær produseres av lokale, fornybare råvarer, som for eksempel biprodukter fra skogbruk og næringsmiddelindustrien.

Annonse

Når 40 prosent av den soyabaserte proteinkilden i grisefôr blei erstattet med protein fra gjær, oppdaget forskerne ved SFI Foods of Norway at grisene hadde like god tilvekst som de som fikk ordinært grisefôr. I tillegg økte andelen melkesyreproduserende bakterier i tarmen til smågrisene som fikk gjærprotein.

Slike melkesyrebakterier er normalt helsefremmende, og funnene i dette prosjektet peker på et potensiale for bruk av alternative råvarer i fôr for å styre tarmmikrobiotaen i en positiv retning, skriver NTB. Samtidig må det forskes videre på hvorvidt disse endringene i grisens tarmbakterieflora vil ha en effekt på dyrenes generelle helse.

Neste artikkel

– Vi etterlyste en mer pragmatisk holdning