Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gjør tiltak for å bedre tilslaget

Etter svært høyt omløp på inseminerte søyer i fjor, tar NSG tak i problemet, og håper på bedre tilslag denne sesongen.

TAR TAK: NSG mener at disse gutta trolig ikke kan klandres for det dårlige tilslaget på semindosene i 2021. Nå håper de at ny leverandør av fortynningsvæske, vil løse problemet. Foto: Kristin Bergo
TAR TAK: NSG mener at disse gutta trolig ikke kan klandres for det dårlige tilslaget på semindosene i 2021. Nå håper de at ny leverandør av fortynningsvæske, vil løse problemet. Foto: Kristin Bergo

Fjorårets paringssesong ble en stor skuffelse for mange sauebønder som benytter seg av semin, da det viste seg at seminen ga langt høyere omløp enn normalt. Med bare 57,6 prosent tilslag lurte mange på hva som hadde gått galt.

DET VISTE SEG FORT at problemet var isolert til semin produsert i 2021, fordi restseminen etter 2020-sesongen ga normalt utslag, også når det ble tatt i bruk i fjor, melder NSG. Dermed måtte problemet ha sammenheng med fjorårets seminproduksjon, og NSG var raskt ute med å peke på problemer med fortynningsvæska Andromed som en mulig årsak. Teorien ble ytterligere styrket ved at flere andre land også rapporterte om problemer med seminen, fortynnet med væske fra samme leverandør. Det ble også fundert på om feil ved behandling av sæden ved fortynning og frysing, og selve sædkvaliteten, kan ha spilt inn.

Derfor gjennomfører nå NSG noen tiltak for å unngå samme problemer som i fjor. Først og fremst har de valgt å bytte leverandør av fortynningsvæske, fra Minitüb, til den franske leverandøren IMV.

Annonse

– Vi gjør vanligvis ikke slike bytter uten et omfattende feltforsøk, for å sammenligne resultatene med gammel og ny fortynningsvæske. Det har vi ikke mulighet til nå, så vi må bare ta sjansen på at den nye fortynningsvæska er god, skriver NSG på sine sider.

DE HAR OGSÅ KASTET all semin fra 2021, produsert med fortynningvæska Andromed. De produserte imidlertid lagersæd i fjor med en annen fortynningsvæske fra Minitüb, og denne vil bli brukt i årets sesong.

I tillegg tar de ytterligere grep for å sikre at værenes helse ikke skal påvirke sædkvaliteten negativt, ved å legge ned bolus på alle seminværer, og sikre topp fôrkvalitet og -sammensetning.

Neste artikkel

Mattilsynet svarer på kritikken