Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gode erfaringer med lufting

Drektige søyer har godt av en tur ut.

Gammalnorsk spælsau med luftemuligheter hos Merete Schakt og Frode Rudland. Foto: Marit Glærum.
Gammalnorsk spælsau med luftemuligheter hos Merete Schakt og Frode Rudland. Foto: Marit Glærum.

Helsetjenesten for sau har det siste året undersøkt effekten av lufting av drektige søyer, både ved hjelp av et feltforsøk og en spørreundersøkelse. Resultatene blir publisert på nyåret, men de deler allerede nå erfaringer og gode råd som har dukket opp gjennom arbeidet. Tipsene under er hentet fra 403 sauebønder som har svart på undersøkelsen:

Fjøset

Flere påpeker at det er enklere å gjennomføre lufting med store binger, da kan man f.eks. ha en inngang til hver binge. Det vil uansett være en fordel å ha mange dører/luker i fjøset. Ved bruk av lettgrinder kan man ha mer fleksible avdelinger, og benytte seg av de dører og luker som finnes i fjøset. Det påpekes også at det kan være praktisk å ha mulighet for å stenge inngangene.

For produsenter som skal bygge nytt fjøs anbefales det å planlegge slik at man har gode løsninger for lufting av dyra.

Uteområdet

Annonse

Det anbefales å ha relativt store luftegårder, gjerne i nærheten av fjøset. Området bør være lett å overvåke dersom man skal ha søyene ute også i lamminga. Det anbefales å bruke strø for å holde området tørt. Dersom dyra skal stå ute i all slags vær anbefaler noen å ha et område under tak, slik at det er tørre liggeplasser.

Overgang ute/inne

Flere påpeker at det er viktig å ha gode løsninger i overgangen mellom ute- og innearealet, da det fort kan bli klin og søl der hvor dyra passerer ofte. Noen forslår støpt område, andre foreslår drenering i form av f.eks. grus eller rist. God tilgang på strømateriale blir også trukket frem.

Det kan være fordelaktig å ha åpen luke slik at dyra kan gå ut og inn som de vil. En produsent foreslår da å henge plaststrimler i luka, slik at regn og snø ikke kommer inn. En annen produsent påpeker også viktigheten av å være obs på takras om vinteren.

Dyra

Mange mener det er nyttig å lufte søyene relativt hyppig og konsekvent, slik at dyra etter hvert lærer seg rutinen. Dyra bør også være tamme og håndterbare. En godt etablert fôringsplass er viktig, og noen foreslår å ha fôringsplassen et stykke unna fjøset for mer mosjon. For å unngå smittepress kan man flytte fôringsplassen jevnlig. Flere anbefaler å fôre med grovfôr ute og kraftfôr inne, kraftfôret kan da brukes som et virkemiddel for å få dyra inn.

Neste artikkel

Ansetter tilsynspatrulje i beitesesongen