Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Godt i gang med DVP for storfe

Over 2000 storfebesetninger har gjennomført DVP-besøk

MYE BRA: Det er registrert få avvik på de første DVP-besøkene i storfebesetninger. Mange produsenter gjør allerede ekstra tiltak for at dyra skal ha det bra. Foto: Kristin Bergo
MYE BRA: Det er registrert få avvik på de første DVP-besøkene i storfebesetninger. Mange produsenter gjør allerede ekstra tiltak for at dyra skal ha det bra. Foto: Kristin Bergo

1. januar i år gikk startskuddet for dyrevelferdsprogrammet for storfe, som innebærer et obligatorisk veterinærbesøk hver 16. måned, for alle gårdsbruk med mer enn ti storfe. I oppstarten av programmet, er alle landets storfebesetninger delt inn i fem puljer, som skal komme i gang med tilsynsrunder etter tur, skriver Animalia.

Den første puljen, bestående av omtrent 2300 produsenter, hadde frist for å ha hatt sitt første DVP-besøk 1. april. Av disse har omtrent 90 prosent, altså over 2000 stykker gjennomført innen fristen, og i 85 prosent av besetningene, er det registrert at det allerede blir gjort ekstra tiltak for å bedre velferden. Dette innebærer ofte at produsentene har utvidet beiteperiode, tilbyr kløbørster eller praktiserer samvær mellom ku og kalv, melder Animalia. Det er også registrert noen avvik, men de fleste retter opp disse i god tid før fristen.

Annonse

Av de 10 prosentene i første pulje som ikke har gjennomført besøk, kan noen ha avviklet eller ha planer om å avvikle drifta. Dersom manglende besøk skyldes problemer med den digitale registreringa, må du ta kontakt med Animalia, for å få det ordnet. Brukerstøtten i Animalia kan også bevilge utsatt frist, dersom det er behov for det.

Dersom DVP-besøk ikke gjennomføres innen fristen, vil man kunne risikere å få trekk i slakteoppgjøret fra dag 16 etter fristen. Det samme gjelder dersom man har fått registrert avvik etter besøket, som ikke blir rettet opp i tide. I ytterste konsekvens, kan KSL-godkjenningen falle bort, om besøk ikke er gjennomført 45 dager etter fristen har gått ut.

Etter planen skal alle storfebesetninger med mer enn 10 storfe være ferdig innrullert i DVP-programmet innen mai 2023. Pulje 2 begynte innrullering i mars, og må ha hatt besøk innen 1. juli. Av disse har omtrent 30 prosent logget inn og opprettet en DVP-avtale med veterinær, melder Animalia.

Neste artikkel

Variasjon i velferden for norske griser