Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gøril og Morten er Norges beste på ammeku

Charolais-bøndene på Tynset drar i land hedersbetegnelsen for andre gang.

På Tyrs årsmøte på Hamar i dag fikk Gøril og Mortens Storeng, som driver ammekubesetning i nybygd fjøs på Tynset, kjøttfenæringas mest prestisjetunge pris, Årets ammekuprodusent.

Prisen baserer seg på innrapporterte opplysninger i Storfekjøttkontrollen for 2017. Blant kriteriene inngår blant annet fruktbarhet, kalvingsvansker og kalvenes avvenningsvekt sett opp mot mordyras størrelse.

1,32 kalver per årsku

Gøril og Morten driver en aktiv avlsbesetning med reinrasa charolais og charolaiskrysninger. De hadde 32,5 årskyr i fjor med 46 kalvinger og 43 levendefødte kalver, noe som gir 1,32 levendefødte kalver per årsku.

De oppnådde et kalvingsintervall på 12,2 måneder, hadde en innkalvingsalder på 26,5 måneder og en andel førstegangskalvere på 33, 3 prosent.

Kalvetapet var 4,3 prosent dødfødte og 4,4 kreperte før 180 dager.

Annonse

Gjennomsnittlig 200-dagersvekt per årsku var 355 kilo. Korrigert for mordyrstørrelse avvente hver ku 77,1 kilo kalv per 100 kilo mordyr.

Det nye fjøset har plass til 50 mordyr og full framfôring.

Vant i 2014

Ekteparet beskrives av fagmiljøet i Østerdalen som meget engasjerte og dyktige produsenter som har godt håndlag med storfe. De er detaljorienterte og stadig på jakt etter å gjøre grep i eget driftsapparat for å bedre produksjonen.

Forrige gang ekteparet vant prisen var i 2014. Siden den gang har de bygget nytt isolert fjøs med plass til over 50 mordyr og full framfôring. I forbindelse med fjøsbygginga, er besetningen økt og det er lagt om til høstkalving for deler av flokken. Paret har kjøpt inn en del drektige kviger og har i tillegg bedekt noen egne kviger på et seinere tidspunkt, for å tilpasse seg kalvingstidspunktet.

– At de får prisen for andre gang vitner om en drifts som hører til på aller øverste hylle. At de allerede første året i nytt fjøs får denne prisen vitner om et godt planlagt bygg og at besetningen er blitt driftet på en utmerket måte av dyktige produsenter, skriver Tyr i en pressemelding.

Forrige gang Morten Storeng vant prisen Årets ammekuprodusent var i 2014. Da dreiv han i et gammel fjøs.

Neste artikkel

Lita ku, stort potensiale