Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gradvis avvenning gir bedre dyrevelferd

Svenske forskning viser at avvenningsmetoden kan ha stor betydning for velferden til kalvene.

DYREVELFERD: Svenske forskere mener gradvis avvenning gir best velferd for ku og kalv. Foto: Kristin Bergo
DYREVELFERD: Svenske forskere mener gradvis avvenning gir best velferd for ku og kalv. Foto: Kristin Bergo

For melkekalvene som vokser opp med moren, kan separasjon og avvenning innebære mye stress. Gradvis separering og avvenning av kalven kan redusere stresset og bedre dyrehelse og velferd, er konklusjonen til forskere ved Sveriges Lantbruktsuniversitet.

I studien ble kyr og kalver holdt i tre ulike systemer helt fra fødselen av. I det ene systemet fikk kalven gå med moren og die helt fritt, i det andre ble kalven holdt i en mindre boks ved siden av moren, og med mulighet for fysisk kontakt, mens i det tredje systemet ble ku og kalv helt skilt etter fødselen.

AVVENNINGEN DER KU OG KALV fikk være semmen skjedde enten ved at forskerne satte opp en grind, eller ved at kalven fikk nesebrikke for å hindre at den diet. Kalvene som ble holdt delvis hos mora ble gradvis flyttet lenger og lenger unna.

Resultatene viste at kalver som ble separert allerede ved fødselen viste økt lekeatferd i en atferdstest etter avvenning. At de begynte å leke seinere enn de andre kalvene i studien mener forskerne kan tyde på at de ble forhindret fra å leke da de ble holdt alene i lengre tid enn de andre kalvene.

Annonse

KALVENE SOM BLE AVVENT MED nesebrikke hadde lavere tilvekst og så ut til å ha høyere stressnivå ved avvenning enn kalvene som enten fikk gå med mora i lang tid, eller ble holdt adskilt fra starten av.

Den svenske studien viser også at avvenningsmetode kan ha en stor betyning for velferden til kalvene i denne sensitive perioden, og at dette bør undersøkes nærmere.

Neste artikkel

Dyrebilsjåfør med ambisjoner