Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Gratispassasjerer kan ødelegge retursystemet for landbruksplast

Hvis dagens frivillige system rakner, kan du måtte begynne å betale avgift når du leverer landbruksplast.

Landbruket er avhengig av å ha en velfungerende ordning for resirkulering av landbruksplast, men nå truer gratispassasjerer hele ordningen. Foto: Camilla Mellemstrand
Landbruket er avhengig av å ha en velfungerende ordning for resirkulering av landbruksplast, men nå truer gratispassasjerer hele ordningen. Foto: Camilla Mellemstrand

Alle næringsaktører som produserer eller importerer emballasje må fra og med 1.januar i år være tilknyttet en returordning. De som importerer landbruksplast er imidlertid unntatt fra forskriften.

Frivillig ordning

For å ta best mulig hånd om rundballeplast, solfangerplast og kanner med ensileringsveske har de store aktørene i næringa likevel gått sammen om en frivillig ordning for innsamling og resirkulering av landbruksplast.

Ordningen administrereres av Grønt Punkt Norge og finansieres ved at alle som importerer landbruksplast betaler et miljøbidrag på 1,35 kroner per kilo landbruksfolie de importerer.

Til sammen betaler importørene miljøbidrag for 15 000 tonn landbruksplast.

Disse pengene betaler for dagens system, hvor bønder kan levere landbruksplasten sin gratis, slik at den kan bli til nye produkter som blant annet plastposer, sier Arve Martinsen, kommunikasjonsrådgiver i Grønt Punkt.

Gratispassasjerer

Nå er imidlertid det frivillige systemet truet av gratispassasjerer, som ikke betaler miljøbidrag på den plasten de importerer.

– Det finnes aktører som ikke betaler miljøbidrag i det hele tatt og jeg mistenker at det finnes aktører som betaler miljøbidrag bare for deler av importen sin. Disse får et prismessig konkurransefortrinn sammenliknet med sine mer lojale konkurrenter og truer hele ordningas eksistens. Det er veldig irriterende for de store og seriøse aktørene at useriøse aktører ikke tar sin del av regninga for avfallshåndteringa, sier seniorrådgiver Martin M. Haar, konsulent for Grønt Punkt Norge.

Grønt Punkt har ingen fullstendig oversikt over hvor mye plast som selges uten at importøren har betalt miljøbidrag, men har grunn til å tro at det er en betydelig andel.

Kan måtte betale

Annonse

Haar forteller at bønder som kjøper plast fra forhandlere som ikke betaler miljøbidrag i teorien ikke har rett til å levere plastavfallet sitt gratis.

– I området hvor undersøkelsene våre har vist at gratispassasjerene selger mye landbruksplast, kan det bli aktuelt med kontroller allerede i årets sesong, slik at bare de som kan dokumentere at de har kjøpt plast fra importører tilknyttet Grønt Punkt, får levere avfallet gratis, sier konsulenten.

Dokumentforfalskning

En ting er importører som ikke betaler miljøbidrag. En annen ting er entreprenører som importerer plast selv, ikke betaler miljøbidrag, men som likevel fakturerer bonden for et slikt bidrag og beholder pengene selv.

– Dette er dokumentforfalskning og kan oppdages på KSL-revisjon. Bønder som er havna i denne situasjonen føler seg selvsagt snytt, sier Haar, som også er KSL-revisor.

Avgift blir dyrere

Grønt Punkt Norge oppfordrer alle bønder til å sjekke at den de kjøper rundballeplast av, er medlem og dermed tar sitt miljøansvar.

– Vi har ikke råd til mange gratispassasjerer. Hvis dette frivillige systemet rakner, må det offentlige ta over å innføre avgifter for å håndtere avfallet i landbruket. All erfaring tilsier at dette vil bli dyrere for bøndene og landbruksaktørene enn dagens frivillige system som i sin helhet går til kostnader forbudet med innsamling og gjenvinning, sier Martinsen.

NB! Kjøper du plast fra følgende aktører er du på trygg grunn: A-K Maskiner, Baca Plastindustri, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Fôrsentralen, H.Clausen, Hallmaker Plast, Jostein Skei, Lauritz Haarr Jr, LOG, Martin Thomlevold, Maskinsenteret, Nessemaskin, Norgro, Orkel, Rani Plast, Tama Scandinavia, Thomas Wiig, Tommen Gram Folie, Torland Transport, Østfold Traktor og Øystein Barli.

Neste artikkel

Bedre helse med melk fra gamle raser