Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Halm går an

Sjekk hvordan husdyrproduksjon planlegger å fôre denne vinteren.

Halm fungerer som fôr til både ku, sau og hest. Foto: Camilla Mellemstrand.
Halm fungerer som fôr til både ku, sau og hest. Foto: Camilla Mellemstrand.

I neste nummer av Norsk Landbruk, som kommer ut torsdag 25.oktober, kan du lese om hvordan bønder med ulike former for husdyrproduksjon planlegger å fôre denne vinteren. Vi har møtt flere som har mer halm på menyen enn normalt, en av dem er saueprodusent Rolf Ivar Jordbruen. Han har god erfaring med å fôre sauen på halmrasjon.

- Jeg måtte bruke halm i 2011 fordi jeg utvidet på storfefronten med å fôre opp alle oksekalvene sjøl, sier han.

Annonse

Han fôret med mye halm frem til 2015, og nå tar han opp igjen strategien. Et lite dykk i arkivet viser dessuten at det er i halmfôringsårene at ROS-analysen for sauedrifta har vært best. ROS-analysen er ei tilbakemelding på slaktekvaliteten på lammene som leveres. Den beregnes på grunnlag av slaktedata som slakteriet har.

- Toppåret var 2015. Da slaktet alle 113 lamma seg i klassene E, U eller R,med en middel slaktevekt på 22 kg. Og så godt som 93 prosent ble klassa som stjernelam, forteller han fornøyd.

Rolf Ivar Jordbruen har i flere år brukt halm med hell til sauen. Han mener det er viktig å servere det allerede fra innsett slik at de blir vant med det. Foto: Marit Glærum.
Rolf Ivar Jordbruen har i flere år brukt halm med hell til sauen. Han mener det er viktig å servere det allerede fra innsett slik at de blir vant med det. Foto: Marit Glærum.

Vil du lese mer om fôring med halm og andre alternative fôrmidler, finner du utfyllende stoff i vårt neste nummer!

Neste artikkel

Kyllingfôret skal bli 90 prosent norsk